Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Nhựt Thọ đã viên tịch lúc 9 giờ ngày 3-12-2021 (29-10-Tân Sửu), tại chùa Đồng Hiệp, quận Gò Vấp, TP.HCM; Trụ thế: 77 tuổi, 53 Hạ lạp.Di ảnh tại giác linh đường, nơi tôn trí Kim quan cố Hòa thượng Thích Nhựt Thọ

Di ảnh tại giác linh đường, nơi tôn trí Kim quan cố Hòa thượng Thích Nhựt Thọ


Theo cáo phó Hòa thượng Thích Nhựt Thọ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, trụ trì chùa Đồng Hiệp, số 40/6 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Chân dung Hòa thượng Thích Nhựt Thọ lúc sanh tiền, Hòa thượng là bậc Thầy từ bi, tiếp Tăng độ chúng khắp nơi về nương náu tu học.

Chân dung Hòa thượng Thích Nhựt Thọ lúc sanh tiền, Hòa thượng là bậc Thầy từ bi, tiếp Tăng độ chúng khắp nơi về nương náu tu học.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Nhựt Thọ đã thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ ngày 3-12-2021 (29-10-Tân Sửu), tại chùa Đồng Hiệp, quận Gò Vấp, TP.HCM; Trụ thế: 77 tuổi, 53 Hạ lạp. 


Lễ nhập kim quan lúc 8 giờ, ngày 4-12-2021 (1-11-Tân Sửu).

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Đồng Hiệp, số 40/6 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM.Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ, ngày 4-12-2021 (1-11-Tân Sửu).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 6-12- 2021 (3-11-Tân Sửu), sau đó cung tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đồng Hiệp, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Hữu Thái