Post: :

Vừa qua, vào ngày 03/10/2018 nhằm 26/03/Mậu Tuất, tại tịnh xá Phước Hưng ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ bế mạc khóa tu“Tập sống Chung Tu Học” lần III Phân đoàn Ni giới - Giáo đoàn VI. Khóa tu diễn ra 6 ngày từ 28 – 03/10/2018 (nhằm ngày 20 – 26/09/Mậu Tuất)Để hướng dẫn Chư Ni tu tập đúng đường lốicủa Hệ phái, 7g30sáng cùng ngày Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng - Ni khất thực hóa duyên trên đường Lý Thái Tổ, ấp Trầu xã Phước Thiền, huyện NhơnTrạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tái hiệnlại đời sống phạm hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang. 9giờ sáng cùng ngày lễ bế mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Giáo đoàn 6: Thượng tọa Thích Giác Nhuận Ủy viên Ban trịsự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sựphó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, Đương vi Trưởng ban tổ chức khóa tu; Đại Đức Thích Giác Minh quyền Trưởng banquản trị tịnh xá Đại Quang, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Đương vi Phó banđiều hành khóa tu; Đại đức Thích Minh Dẫn quản lý tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên,Tây Ninh; Đại đức Thích Minh Kính trú xứ tịnh xá Lộc Uyển, quận 6, Tp HCM.Đương vi giám luật khóa tu; Đại đức Thích Minh Chuẩn quản lý tịnh xá Quang Minh,đường vi điễn lễ khoá tu; Tỳ kheo Thích Minh Đạo quảnlý tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước. Đương vi thư ký khóatu cùng Chư Tôn Đức Tăng trongban trị sự Giáo đoàn 6 quang lâm chứngminh và hướng dẫn khóa tu. Về số lượng hành giả: có 27 vịhành giả Ni từ các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về tham dự khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” lần thứ 3. (Phước Hưng: 11 vị,Ngọc Sanh: 9 vị,Ngọc Tuyền: 4 vị, Ngọc Hưng: 1 vị, Ngọc Chu: 2 vị). Trong số đó: Ni sư: 1 vị,Tỳ kheo ni: 20 vị,Thức xoa: 6 vị. Trong buổi lễ Ni sư Thích Nữ Diễm Liên phó ban tổ chức khóatu đọc lời bế mạc. Sư cô Thích NữPhương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng, đơn vị đăng cai khóa tu “Tập sống chungtu học “ phân đoàn Ni giới trực thuộc Giáo đoàn 6 báo cáo tổng kết.Cũng như phát nguyện đăng cai khóa tu lần thứ tư vào tháng 03 năm Kỷ Hợi. Trong khóa tu ngày thứ 1: Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng trongviệc tu thiền. Ngày thứ 2: Ngài chia sẻ Pháp tu Giới ĐịnhTuệ là tầm quan trọng của người xuất gia. Ngày thứ 3: Đại đức Thích Minh Sĩ đã chia sẻvới hành giả những căn bản sinh hoạt trong Phật giáo. Ngày thứ 4: Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã chia sẻ phươngpháp căn bản cho khóa tu Giới - Định - Tuệ trở về nguồn của Hệ phái. Ngày thứ 5: Đại đức Thích Minh Sĩ đã chia sẻvới hành giả đệ tử Phật là người thừa tự Pháp đừng thừa tự tài vật.Khi thừa tự pháp là đem sự yên vui, lợi ích cho mình và cho người, là ngườichuyên tu về giới đức hành đúng con đường chánh đạo để giải thoát trên conđường Phật pháp. Thừa tự vật tức là không đi theo đường lối chánh pháp,tinh thần sẽ bị trì trệ không phát triển không đưa sự tu đến con đường giảithoát. Ngoài việc học giới, học Chơn lý nghe pháp,Chư Tôn Đức Tăng trong Ban hướng dẫn đã hướng dẫn các hành giả tu tập đều đặntheo thời khóa với 3 nội dung chính: - Hành thiền – Tọa thiền Thiền là linh hồn của Phật giáo. Nhờ thiềnmà thái tử Tất Đạt Đa chứng đắc quả Chánh đẳng giác, nhờ thiền mà đức Tổ sư thểnhập chơn lý để nối truyền Thích Ca chánh pháp. Do đó, trong khóa bồi dưỡngnày, Ban hướng dẫn hành giả Ni thực tập thiền tọa trong 4 thời: canh khuya,sáng sớm, xế chiều và chiều tối. - Cúng ngọ Với 30 hành giả bao gồm nhị bộ Tăng - Ni, nên Chư Tôn Đức hướng dẫn toàn thể đại chúng hòaâm tụng kinh chú nguyện và thực hiện phép ăn hòa chúng. Đây là thời khắc tiếpxúc với nguồn hạnh phúc từ phẩm vật, tuy nhiên cần phải thực tập chánh niệm đểghi nhận các trạng thái tâm tham, tâm sân, tâm si trong từng muỗng cơm đều đặn. - Sám hối Sau một ngày tu học, để cho chư hành giảđược trong sạch lỗi lầm, Thượng tọa Giác Nhuận cùng Chư Tôn Đức Tăng trong Banhướng dẫn dành một tiếng đồng hồ để chứng minh và giáo giới cho những trườnghợp sai phạm. Nhìn chung, trong khóa tu, các hành giảkhông vi phạm những giới điều trọng đại. Các lỗi lầm chủ yếu là do thiếu chánhniệm tỉnh giác, đôi khi sinh hoạt còn làm động chúng.…. đều được các hành giả Ni tác pháp sám hối giữa đạichúng. Sau đó sư cô Thích Nữ Viên Liênđã thay lời Chư Hành giả Ni phát biểu cảm tưởng tu học trong khóa tu lần 3 này. Phậttử Thiện Công đã thay lời cho hơn 100 Phật tử hiện diện đã nói lời cảm tưởng vềkhóa tu. Sư cô Sanh Liên đọc cảm tạ đơn vị đăng cai Trong buổi lễ bế mạc Thượng tọa Giác Nhuận đã tán thántinh thần tu học của hành giả Ni lần thứ 3này tốt hơn lần thứ 1 nhiều và ngang qua Kinh Trung bộ số 31. Tiểu kinh Rừngsừng bò Ngài chia sẻ “Thế Tôn nói với Tôn giảAnuruddha đang ngồi xuống một bên: -- Nàycác Anuruddha, các Ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Ðikhất thực có khỏi mệt nhọc không? -- BạchThế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch ThếTôn, chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc. -- Nàycác Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau,như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? -- BạchThế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau,như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm..... Cuối cùng Thượng tọa dạy cho hàng Phật tử có tinh thần hộtrì chánh pháp, muốn cho cuộc đời này bớt khổ đau thì phải cố gắng hành trì tutập niêm mật để cho đời sống hiện tại an lạc hạnh phúc và tương lai được sanhvào cảnh giới lành. Như kinh Pháp cú có câu: Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác. Và cùng không quên tánthán Sư cô Thích Nữ Phương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng, đơn vị đăng caikhóa tu đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cũng như trong khóa tu được diễn raviên mãn. Sau 6 ngày tu học, các hành giả đã trảiqua thời gian sống chung an lạc dưới bóng mát của Tổ thầy. Đây là một phước báuhy hữu trong thời đại vật chất tiến bộ nhưng tình thần đạo đức đang xuống cấp. Diệu Anh