• Phật dạy các tỳ kheo nên nói, nên làm điều gì?

  14-12-2016
  Phật dạy các tỳ kheo nên nói, nên làm điều gì?
  Phật dạy các Tỷ kheo: Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Thế thì ý nghĩa lời dạy này như thế nào? Ở đây thầy xin chia sẻ sự hiểu biết của thầy về lời dạy này, chúng ta thử cùng nhau trầm tư sự lợi ích lời Phật dạy nhé.
 • Tâm ý của bạn buông lung

  13-12-2016
  Tâm ý của bạn buông lung
  Tâm thích phóng túng buông lung theo trần cảnh, thích được thỏa nguyện những ước mơ, ham muốn và chạy theo những gì quyến rũ, tịnh hảo của dục lạc ngũ trần và sân si phiền muộn khi gặp những điều bất toại nguyện, trái ý nghịch lòng.