• Yêu ghét là cội nguồn của phiền não

  01-01-2017
  Yêu ghét là cội nguồn của phiền não
  Đức Phật là bậc vĩ nhân cao thượng, Ngài chỉ ra cho chúng sanh con đường đoạn diệt khổ đau. Yêu ghét chính là cội nguồn của phiền não.
 • Bạn nên làm việc lành để thay đổi vận mệnh

  30-12-2016
  Bạn nên làm việc lành để thay đổi vận mệnh
  Khi tạo dựng các công đức thiện lành, ta gặt hái được những phước lành thù thắng và cao thượng sẽ đem lại sự an lành hạnh phúc cho những ai có sự dũng mãnh tín tâm, một lòng có niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo uy linh tối thượng từ đó ra sức tu tập tạo dựng phước thiện và gặt hái được nhiều lợi ích to l...