Post: : Admin

4g sáng nay, ngày 4/1//2024 nhằm 23/11/Quý Mão chư tôn đức Tăng – Ni vân tập về giảng đường Giác Huệ tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên, Tây Ninh để hành thiền và tọa thiền. Theo thời khóa một ngày có 4 thời tọa thiền và thiền hành. Buổi sáng có 2 thời diễn ra lúc 4g và 7g30, buổi chiều lúc 14g và 19g. Các thời tọa thiền - thiền hành được diễn ra tại khu vườn sala và giảng đường Giác Huệ.9g sáng, Hòa thượng Thích Giác Điệp, Phó tri sự Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ đã thuyết giảng đến chư hành giả bài Tánh Thủy trong quyển Chơn Lý.

Ngài nhấn mạnh, người quân tử theo Nho giáo thì phải có đủ (Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín). Vì kính trọng sự chánh trực nên thờ Quan Công. Người quân tử với tinh thần Phật dạy là người có giữ giới (từ cư sĩ đến xuất gia) có định lực và tuệ giác. Qua đó, khi chúng ta học giáo pháp để nhìn lại mình, để thu thúc theo giới định tuệ chỉ nhằm mục đích là thấy ra bản chất thật sự của mọi sự vật hiện tượng là vô thường biến hoại. Tất cả chỉ do nhiều yếu tố tạo thành, cái được gọi là ta là của ta là cảm thọ hay cảm xúc khổ vui thì chung quy cũng do rất nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp. Phải thường nhắc nhờ chính mình là "Sanh tử sự đại" trên đường học đạo khi thấy ra như vậy chúng ta mới có thể thấy ra con đường mình đang đi, mình đang là ai và rồi mình sẽ đi về đâu. Trả lời câu hỏi đó thì phải xem lại cái hướng mà chúng ta đang sống hằng ngày là như thế nào?

Chùm ảnh chư hành giả độ ngọ tại vườn Sala

14g cùng ngày, Thượng tọa Thích Giác Nhuận chia sẻ với chư hành giả chủ đề “Định hướng tu tập” Thượng tọa nói là người tu tập thì chúng ta phải biết rõ con đường mình đang đi. Phải biết mục đích, người mà không chí hướng thì như thuyền không bánh lái, như ngựa không cương. Là người xuất gia chúng ta đã ra khỏi nhà thế tục để quyết chí đi tu nhưng mình có thật sự lìa khỏi nhà uế trược (tài, sắc, danh, thực, thuỳ) chưa? Tâm niệm có thật sư muốn tu tập không? Trên bước đường tu tập chúng ta bị trói buộc rất nhiều phiền não (xuất  phiền não gia) phiền não do tâm ta chưa thấy ra được các vấn đề của chính mình, từ đó ta thiếu tinh tấn trên bước đường tu tập. Tinh tấn thấy lỗi, thấy sự giải đãi, sự vướng bận các điều rất nhỏ nhoi mà rất khác xa với chí nguyện ban đầu của mình. Chúng ta lấy mật ngọt tạm thời như  tịnh xá, đệ tử, danh lợi ... làm mục đích mà không nhớ rằng vô thường luôn xảy ra trong từng sát na. Ngài nhấn mạnh với chí nguyện xuất gia thì một khi đã quyết chí đi tu thì phải đừng quên mục đích cuối cùng của mình là thấy được pháp, hành pháp và thành được giáo pháp mà chỉ có người trí người biết cảm nhận được sự an lạc giải thoát của nó. Cũng như qua bài kinh lõi cây, Phật đã dạy rất rõ "Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại mãi mãi". Từng ngày trôi qua chúng ta cứ chìm đắm trong ngôi nhà lửa.

Kết thúc buổi chia sẻ Ngài nhắc nhở chư hành giả phải luôn tâm niệm nhắc nhở bản thân tu tập đúng giáo pháp và tự vấn đêm ngày trôi qua bên ta, vậy nay ta đã thành người như thế nào?

Chùm ảnh ghi nhận ngày 1 của khóa Sống chung tu học


Diệu Anh