Post: : Admin

Nên đọc sách Gia đình giáo dục của Sa môn Thích Trí Hải, Phật học thường thức của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám quý vị sẽ hiểu được nhân cách sống của một người Phật tử, có một lối sống đạo đức cho gia đình mình và lợi ích cho nhân quần xã hộiGia đình giáo dục Tâm Minh Lê Đình Thám

1 - Muốn gia đình được bình an hưng vượng đời đời

2 - Muốn thân thể được khỏe mạnh và phẩm giá thanh cao

3 - Muốn tránh những điều tại hại cho mình và mọi người

4 - Muốn có những con thảo cháu hiền để giữ gìn cơ nghiệp.


Tâm Minh Lê Đình Thám


Còn tiếp mời đón đọc

*Hại về mặt mê tín 

*Chị ru em
*Cha khuyên con

*Cảnh gia đình