Post: : Admin

Thực hiện chương trình sinh hoạt, tu học năm 2016, trước đó ngày 30 tháng 6 năm 2016 Ban Điều Hành GĐPT huyện Gio Linh đã tổ chức khai khóa huấn luyện đội, chúng trưởng Anoma- Ni liên và chăn đàn Tuyết Sơn tại chùa Linh Sơn thị trấn Gio Linh.GĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni Liên

Lễ khai mạc trại được cử hành vào lúc 15h30 cùng ngày. Đai đức Thích Huệ, Nhẫn ủy viên thường trực Ban Trị Sự, Trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Sư Cô Thích Nữ Chơn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tri Sự GHPGVN huyện Gio Linh đã hoan hỷ quang lâm chứng minh buổi lễ. Huynh Trưởng cấp Tấn Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng Ban kiêm ủy viên Nghiên Huấn; Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyễn Văn Cư, ủy viên Thiếu Nam; Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyễn Thị Thu Thủy, ủy viên Nữ Oanh Vũ BHD PB GĐPT tỉnh Quảng Trị; Huynh Trưởng cấp Tấn Hoàng Văn Thiện, ủy viên Ban Hướng Dẫn - Trưởng Ban Điều Hành GĐPT huyện Gio Linh đồng thân lâm chủ tọa. Tham dự lễ khai mạc có quý Huynh Trưởng thành viên BĐH GĐPT huyện, BĐH GĐPT các Vùng, Huynh Trưởng các đơn vị GĐPT thuộc huyện, cùng 63 trại sinh Anoma-Ni Liên và 28 trại sinh Tuyết Sơn quy tụ đông đủ.

GĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni Liên

Sau 3 ngày hoạt động tích cực, nhiệt tình và đầy trách nhiệm trại đã hoàn thành chương trình huấn luyện đúng nội quy, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. khóa trại kết thúc, bế mạc vào lúc 6h ngà 03 thang7 năm 2016 trong niềm hoan hỷ.

GĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni LiênGĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni Liên

GĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni LiênGĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni LiênGĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni Liên

GĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni LiênGĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni LiênGĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni LiênGĐPT huyện Gio Linh khai khóa huấn luyện trại Anoma - Ni Liên


Gio Linh