Post: : Admin

Mùa Phật đản về, nơi nơi đều tổ chức lễ tắm Phật, bên cạnh đó, việc tắm Phật cần có công cụ là gáo múc nước để tắm Phật đẹp sao cho đẹp, chúng tôi xin giới thiệu cách làm gáo tắm Phật.
Video tiện cán cầm của gáo tắm Phật

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Được biết để làm được những chiếc gáo đẹp này là do bàn tay tỷ mỷ của người thợ, mất rất nhiều thời gian. Đòi hỏi người làm phải kiên trì, tiện sao cho đẹp. Anh Diễn chia sẻ.

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Những chiếc gáo được tiện tròn xoe

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp

Gáo múc nước tắm Phật đẹp


Tiểu Phàm giới thiệu