Post: : Admin

Cõi trời với nhiều dục lạc khả ái, mĩ miều đang chờ đợi người biết tu dưỡng nhân tâm, hành thiện tích đức và thực hành theo giáo Pháp cao thượng. 
Trong kinh điển, Đức Phật đã chỉ ra các pháp để một người tương xứng được sanh lên thiên giới như sau:
"3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là năm?
4. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp).

Đường lên thiên giới

Đường lên thiên giới

Giới luật là nền tảng thiết yếu quan trọng quyết định sự thành tựu trên con đường phạm hạnh. Những ai biết thực hành và gìn giữ sẽ gặt hái được nhiều sự an vui to lớn trong hiện tại và đời vị lai khi thiện tâm dần được trưởng dưỡng và phát triển, ác pháp dần bị đẩy lui và vắng bóng. Tuổi thọ ở kiếp sống nhân sinh phù du hết sức ngắn ngủi chỉ như gió thoảng mây bay so với các cõi trời.

Tuy nhiên, ở cõi nhân loại lại có nhiều điều kiện tu tập và tạo phước thiện. Đức Phật, đấng Toàn Tri Diệu Giác đã chỉ ra cho chúng sanh con đường đưa đến bất tử và sự an lành, hạnh phúc, những ai hữu duyên biết lắng nghe và thực hành sẽ đạt được nhiều lợi ích to lớn khi sức mạnh tinh thần gia tăng, nội tâm an lạc thì cuộc sống sẽ trở nên rạng ngời đầy ý nghĩa.


Đây chính là lợi ích thiết thực của việc trau dồi, phát triển đời sống tâm linh và phạm hạnh. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống