Post: : Admin

Người tu chuyên tâm nơi sự giải thoát, chớ đắm say sáu trần vì sự đắm say này gây ra nhiều khổ đau và lầm lỗi không chỉ trong kiếp hiện tại mà còn nhiều kiếp về sau. Vấn đề sinh tử chưa được giải quyết thì không nên bàn chuyện gì khác nữa. Một mai thân hoại mạng chung, tùy theo nghiệp mà chúng ta thọ báo, nên sớm lo tu hành, một lòng hướng Phật, sống vui trong hiện tại, thì đây mới là những việc đáng làm.

Đừng như con tằm xây kén tự nhốt mình vào trong

Đừng như con tằm xây kén tự nhốt mình vào trong. Ảnh minh họa

Đời người rất ngắn ngủi, thời gian thấm thoát trôi qua, mái tóc xanh ngày nào nay đã trắng xóa, giây phút chia lìa cũng gần kề, mà chúng ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Thay vì lo lắng những chuyện như vậy, trong khoảnh khắc này đây, chúng ta hãy niệm giới, niệm định, niệm tuệ. Không có gì đẹp bằng việc gìn giữ giới luật, không có gì đẹp bằng chuyên tâm hành thiền và không có gì đẹp bằng trí tuệ giải thoát, nên khi còn đủ sức, chúng ta hãy nhắc nhở bản thân không bao giờ sao nhãng việc tu hành.


Con người từ lúc còn trẻ, có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sinh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn thì gia đình, tiền của, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm thành tâm tu hành, mỗi ngày sáu thời đều miên mật không được sao nhãng. Bao nhiêu khổ đau của sinh tử đã kinh qua thì bây giờ hãy biết chấm dứt nó, đừng dính mắc điều gì nữa cả, đừng như con tằm tự xây cái kén nhốt mình vào trong.


Người tu rốt ráo, dù gặp gỡ khách hàng, làm việc trong công sở, nghỉ ngơi hay trò chuyện, đạo tâm của chúng ta không bao giờ rời xa sự tu hành, cái này gọi là tu trong mọi hoàn cảnh. Chỗ nào cũng là đạo tràng thì thử hỏi có chỗ nào là chỗ không tu. Sinh ra là để tu hành, không phải để làm một điều gì khác, nhất là đừng để thì giờ trôi đi một cách oan uổng.


Maitreya Dharma