Post: : Admin

Dung nhan xinh đẹp khiến bao lòng người say đắm và chính vì đắm nhiễm say mê những mĩ nhân kiều diễm, mà biết bao anh hùng phải sa cơ thất thế và những vua chúa thời xưa đôi khi đã phải đánh đổi cả giang sơn. Đây thật sự là mối nguy hại khi chìm đắm trong sự say mê do nhãn thức bắt được cảnh tốt khả hỷ, khả ái từ đó tâm khởi lên những bất thiện pháp đắm nhiễm trong nhục dục để rồi tự đưa đường dẫn lối đến khổ đau trong luân hồi.

Thời Đức Phật hoàng hậu Khema là một tuyệt sắc giai nhân và ưa thích cảnh đẹp khả ái. Do duyên lành đưa đẩy,bà đã đến tịnh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Bằng Phật trí,Thế Tôn thấy rằng các Ba La Mật của vị ấy đã chín mùi. Để tế độ hoàng hậu Khema, Đức Phật dùng thần thông hóa hiện ra một thiếu nữ dung nhan phi phàm cầm quạt hầu Thế Tôn mà hoàng hậu khi nhìn vào và so sánh với vẻ đẹp của mình thì chênh lệch nhau một trời một vực, bà Khema bị cuốn hút vào dung nhan kiều diễm của thiếu nữ ấy và quên đi việc nghe Pháp. Kế đến, Đức Phật đã khiến cho bà thấy được sự biến đổi sắc pháp của thiếu nữ ấy qua các thời kì thiếu niên, trung niên,lão niên và cuối cùng chỉ còn là bộ xương khô.Trông thấy những điều như vậy,hoàng hậu đã nhận ra được sự biến đổi vô thường của vẻ đẹp sắc thân mà trước đây bà đã từng nâng niu, tự hào, dính mắc.Tất cả đều sẽ trở thành cát bụi chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi của một kiếp nhân sinh. Nếu thường xuyên quán tưởng về sự biến hoại của sắc pháp hay dùng các đề mục tử thi để tu tập cũng sẽ giảm được tạm thời phần nào tham ái.Cái đẹp thì phàm phu đa phần ai cũng thích tuy nhiên nếu quá đắm say và để lòng tham bất thiện dẫn dắt đến các hành động hại người,hại mình thì đây thật sự là mối hiểm họa lớn lao.Và đoạn giảm tham ái là con đường đưa đến sự an vui vắng bóng đau khổ. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An