Post: : Admin

Sức mạnh của nghiệp lực chuyển biến không ngừng và là điều bất khả tư nghì không ai trong tam giới có thể liễu tri tận tường về nghiệp ngoại trừ đấng Như Lai với Phật trí vô biên, Ngài đã thông suốt các Pháp để rồi đúc kết lại cho chúng ta trong kinh điển để những người con Phật học tập, hành trì và gặt hái được nhiều an lạc.Trên thế gian này có những người có dung sắc xinh đẹp,tươi tắn,khả ái,ai nhìn vào cũng hoan hỉ,mến yêu,chính điều này là điểm tựa tốt đẹp dẫn đến nhiều thành công trong công việc,cuộc sống,giao tiếp và sự nghiệp bởi dung sắc thù thắng đóng góp một phần nào đó dẫn đến sự tăng thịnh trong nhiều lĩnh vực.Nhưng tại sao,những người đó lại có được phước báu này,trong kinh điển Đức Phật đã làm rõ điều này như sau:

"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy.... thiện thú... đẹp sắc (pasadika: hoan hỷ) Con đường ấy đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ... không bất mãn."
(Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

(Cùlakammavibhanga sutta)


Đây chính là chìa khóa đem lại phước báu tạo nên dung sắc xinh đẹp nhờ vào việc giữ nội tâm quân bình, vui vẻ hạn chế tối đa sân si hiềm hận.Khi có sân si phiền não khởi lên thì những vị ấy cũng nhanh chóng xả bỏ giống như chữ viết trên nước nhanh chóng nhạt phai và tâm trở về trạng thái an nhiên tự tại. Nếu có người đụng chạm bằng thân, khẩu, ý bất thiện các vị ấy vẫn kham nhẫn chịu đựng, vượt qua và sẵn sàng đối đãi với đối tượng thù địch bằng sự bao dung,từ bi và hỷ xả. Chính những điều như vậy khiến cho phước báu ngày một tăng trưởng và đây chính là nhân lành đem lại dung mạo thù thắng trong tương lai.Ngay trong hiện tại,những người thường hay vui vẻ, ít phiền não sân si đã có gương mặt tươi tắn, rạng ngời đa phần ai cũng yêu quý. Dung mạo của son phấn cũng sẽ nhanh chóng tàn phai theo năm tháng, đó chỉ là nét đẹp giả tạm, nhất thời chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới là trường tồn, bất biến tồn tại bền bỉ với thời gian.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung