Post: : Admin

Cố Hòa thượng Thích Tâm Châu vị lãnh đạo tối cao; thành lập GH Phật giáo Thế giới và Việt Nam trong ngoài nước kiến tạo khai sơ nhiều chùa cảnh thiền viện, tu viện, trường Phật học, trường gia giáo đào tạo tăng tài, từ giữa thế kỷ thứ 20 trải dài qua hơn thập niên đầu thế kỷ thứ 21. 'trải dài từ Bắc vô Nam và lan toả ra hải ngoại'.Vị phụng sự xã hội từ thiện của Thế Giới và trong ngoài nước Việt Nam; đã thành lập GHPG Thế Giới  phụng sự xã hội và hợp tác với Cao Uỷ tỵ nạn xã, cứu trợ bảo lãnh dân tỵ nạn lánh cư bất kể màu da chủng tộc qua định cư nước thứ Ba.

Đức trưởng lão Đại thượng thủ Thích Tâm Châu thượng nhơn

Đức trưởng lão Đại thượng thủ Thích Tâm Châu thượng nhơn 

Khuyến khích nhiều Tăng Ni Việt Nam đầu tiên xuất dương du học, chu cấp nuôi ăn học đến khi thành tài, ngõ hầu có người kế vãng khai lai; can thiệp bảo lãnh hồi hương cho những danh Tăng thành tài trở về nước phục vụ cho Phật giáo. 'Nếu ai bị  bị trục trặc hồ sơ không thể về nước'. Nhờ uy tín và đức độ Ngài Thích Tâm Châu đích thân vận động can thiệp với bất cứ trường hợp nào, miễn sao cho được về nước chung tay lo cho Đạo pháp. 

Từ lúc vào tuổi đôi mươi Ngài đã được suy cử làm Duy Na giáo thọ trong chốn Không môn, từ Bắc vô Nam; với tài năng đức độ được cung thỉnh vào hàng Lãnh đạo GH Tăng già Toàn Quốc và tổng Giáo Hội PGVN với cương vị Tổng trị Sự Phó và Phó hội Chủ của 2 đoàn thể PG toàn quốc. Biến cố 1954 Ngài đích thân hướng dẫn hằng vạn Tăng, tín đồ PG di cư vào Nam tiếp tục tu học và hành đạo.

Trong năm 1963 Ngài được cung thỉnh vào ngôi vị Chủ tịch Uỷ ban liên Phái chống chiếu phim Sakya bôi nhọ PG và mấy tháng sau tiếp đảm nhiệm lãnh đạo PG cùng danh xưng Uỷ Ban chống kỳ thị coi PG như hội đoàn đua ngưa theo dụ số 10 của thực dân Tây mà nhà Ngô lên nắm, chánh quyền vẫn giữ. 


Dụ này để kiềm kẹp không cho PGVN hoằng truyền chánh pháp Phật Đà; đã vào tù ra khám, máu đổ thịt rơi cho đến khi tranh đấu thành công; Ngài ngưng không tranh đấu mà lo tu cũng cố chùa viện, làm cơ sở cho Tăng ni và đồ chúng tu học. Thời gian này GHPGVN thống nhất ra đời Ngài được  suy tôn Viện Trưởng Viện Hoá Đạo đầu tiên; trưng khẩn khu đất Việt Nam Quốc Tự (VNQT), tên còn lưu tại Nha Điền Địa thuộc Bộ Nội vụ do Ngài đứng tên bộ Đất. Chính ngài can thiệp  trưng khẩn khu đất làm viện Đại hoc Vạn Hạnh trước đây và 1 khu đất thuộc nha kiến thiết đô thành bây giờ làm VP 2 TW GHPHVN ; thành lập viện Đại học PG Phương Nam trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.


Trong hàng tranh đấu PG thời 1963 có nhiều vị cao Tăng lại ngã theo lời chiêu dụ của nhà Ngô vào Uỷ ban Liên Bộ chống với Uỷ ban liên phái; đã vậy có nhiều vị đứng tên cho có danh sách tranh đấu mà khi nghe rụt rịch bị ruồng bắt nhốt khám thì chạy trốn, hay sau này thừa lúc lộn xộn chia đất VNQT bán làm Kiot thương mại. Ít có ai bền lòng chặt dạ thuỷ chung như Ngài. 

Mặc dầu khai kiến nhiều tự viện, chùa cảnh nhưng Ngài hoàn toàn giao cho người khác nếu ai có khả năng trông coi gìn giữ; tuyệt nhiên Ngài không đứng bộ chủ quyền ngôi tự viện nào ở nước ngoài khắp năm châu. Ngài có tâm từ bi như mẹ thương con, lúc nào cũng lo lắng cho đời sống tu học Tăng ni đầy đủ tứ sự dể tu hành. Tuy nhiên cũng nhiều kẻ núp bóng lợi dụng âm mưu phản Thầy giựt chùa viện phản sư bội chùa. 

Hơn 7 thập niên hoằng pháp lợi sanh, châu du các địa phương trong nước và các châu lục nước ngoài hành đạo. Cuối cùng Ngài rủ bỏ uyển thân ngót gần 100 năm Vĩ Kỳ qua 80 Hạ Lạp quẩy dép về Tây, ngơi nghỉ trước sự kính tiếc của hằng vạn Tăng, tín đồ của PGVN và Thế Giới. Di nguyện của Ngài cử hành tang lễ giản đơn không xây tháp, Phù đồ tốn tiền của đàn na tín thí.

Đức trưởng lão Đại thượng thủ Thích Tâm Châu thượng nhơn

Đồ chúng đệ tử thiết lập Giác linh đường tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu tại Tổ đình Kim Liên - Phượng Loan - Cổ Loan (Ninh Bình)

Nay đến kỳ Giổ đầu; mạo muội viết ít lời thô thiển gọi là 'thâm ân dị báo; Đức trọng nan thù' trong muôn một. Suốt cuộc đời chống gậy trúc châu du hành đạo của Ngài thật  thâm thuý như đối liễn dưới đây:


-Phật chỉ u Huyền như vân quải Sơn Đầu, hành đáo Sơn Đầu vân tiện viễn; Thiền Cơ hạo đảng tựa nguyệt Lâm Thuỷ diện, bát khai Thuỷ Diện nguyệt hoàn thâm.


Tạm dịch: Phật chỉ như mấy cao treo tên Đỉnh núi, lên Đỉnh mây liền xa thẳm; Thiền cơ bát ngát tựa Trăng in mặt nước, khuấy nước Trăng lại chìm sâu.


Đức của Ngài ngó lên thấy cao nhưng leo lên núi đức lại cao lên tận không trung; cơ Thiền của Ngài như mặt trăng gieo trên mặt nước; lấy tay khuấy nước Trăng lại chìm sâu thẩm. Đức độ của Ngài Bất Khả Lường !!!

Nây đến kỳ Giổ đầu chúng con Quỳ kính ngưỡng: Phụng vì Thế Giới Việt Nam Phật Giáo Nội Ngoại Quốc chi Trát Vĩ  Lãnh Tụ; khai sơn Việt Nam Quốc Tự; Từ Quang; Giác Minh; Phước Hải; TừTân;Viên Quang; Quan Âm cập trùng kiến Giác Hoàng đẳng đẳng Bá dư tự viện Phật Học Viện. Đồng Đắc; Vĩnh Nghiêm; Hoè Nhai Phượng Bang Pháp Phái; Tào Động Chánh tông đệ Lục thế thượng TÂM hạ CHÂU

U huý TUỆ HẢI; hiệu THANH MINH Đoàn Công Đại trưởng lão Hòa thượng Trát Vĩ Thượng Thượng Nhơn Thượng Thủ Giác Linh Liên Toạ hạ.


Ngưỡng nguyện Giác linh Bất Vong nguyện lực tái hiện Đàm Hoa; trạo từ Thoàn Sanh tử thệ Ba; tiếp Linh Giác Bồ Đề bỉ Ngạn; Phật Quốc hoa Khai.


Hiếu đồ thất chúng quỳ dưới chiếu cỏ 100 lạy Ân Sư 
Nam mô Giác Linh Đức Đại Ân Sư Từ Bi mẫn nạp.

Pháp tử Hồng Khoa tự Huệ Thanh huý Ngộ Thi USA