Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Đức Phật và phụ vương' do ĐĐ Thích Thiện Thuận chia sẻ,mời quý thính chúng lắng nghe.
Đức Phật và phụ vương - ĐĐ Thích Thiện Thuận

Xem thêm:

>>Biến đau khổ thành hạnh phúc - ĐĐ Thích Thiện Thuận
>>Khi mất nhau - ĐĐ Thích Thiện Thuận
>>Hối hận muộn màng - ĐĐ Thích Thiện Thuận