Post: : Admin

Đức Phật Thích Ca là vị Phật lịch sử có thật được các nhà khoa học cũng như khảo cổ công nhận sự hiện hữu của Ngài.Bài liên quan:

>>Bài khấn nguyện ngày lễ Đức Phật Thích Ca đản sanh
>>Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan
>>Đức Phật Thích Ca trí tuệ tối thượng


Thuở xưa, khi còn là Bồ Tát, chưa đắc thành vị Phật cao quý được chư thiên cùng nhân loại ngưỡng kính, Ngài sở hữu những thứ mà người thế tục hằng tầm cầu mong đợi đó là vương vị,cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ... tuy nhiên trong một lần ra khỏi hoàng cung, Bồ Tát chứng kiến những cảnh tượng đó là sanh, già, bệnh, chết từ đó phát tâm kinh cảm, quyết chí tu hành và đắc thành Phật quả, đấng chí tôn cao cả, là bậc thầy đáng kính của chư thiên và nhân loại.

Đức Phật Thích Ca hiện hữu

Đức Phật Thích Ca hiện hữu


Sau đó, Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp luân, đem ánh sáng của từ bi và trí tuệ bao la đến khắp nơi nơi, những ai hữu duyên thực hành theo diệu Pháp sẽ gặt hái được vô lượng công đức và sự an vui thù thắng. Cho đến ngày hôm nay, tuy Đức Phật đã nhập vô dư Niết Bàn từ rất lâu nhưng các hàng Phật tử vẫn vô vàn tôn kính Thế Tôn bởi giới hạnh trang nghiêm, trí tuệ vô biên, vẫn một lòng tin tưởng và hành trì theo những lời giáo huấn của Ngài để thể hiện lòng biết ơn Đức Phật. Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mãi an vui nơi Niết Bàn tịch tịnh, hướng đạo chúng sanh hữu duyên bằng những lời Pháp nhủ hiện hữu vượt không gian và thời gian, đó là những bài học về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ.

Đức Phật Thích Ca vẫn mãi là tấm gương sáng chói để hậu thế noi theo trên bước đường tu tập nhằm đoạn diệt khổ đau thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn bất tử an lành hạnh phúc vĩnh hằng, mãi mãi thoát ly luân hồi sinh tử.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống