Post: : Admin

Bộ ảnh tranh 3D vẽ về hình ảnh cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được họa sĩ người Thái Lan thực hiện, nhằm tôn vinh vẻ đẹp về nét nghệ thuật, tôn vinh Đức Phật cũng như phô diễn về nét văn hóa kiến trúc tạo hình của người Thái trong từng cảnh và trang phục.Bài liên quan:

>>Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
>>Sự Tích Ðức Phật Thích Ca (từ sơ sanh đến xuất gia)
>>10 tranh sơn dầu vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Xin liên hệ 0909974199 (zalo 01246.080.080)

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người dân Ấn Độ thời bấy giờ thường gọi Ngài các tên là thái tử Tất-đạt-đa, Gautama, Cồ Đàm, Sĩ Đạt Ta, Tất Đạt Đa.... các tên gọi đó bạn thường được nghe. Ngài được tôn xưng 10 hiệu đó là: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Cảnh thái tử Tất-đạt-đa bước đi bảy bước, mỗi hoa sen nở ra đỡ chân người. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Cảnh thái tử dạo đi các cửa thành. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Sĩ-đạt-ta trên con ngựa Kiền-trắc cùng Sa-nặc vượt dòng sông Anoma xuất gia. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Thái tử cắt bỏ râu tóc, quyết chí xuất gia tầm đạo. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Cảnh tượng Đức Phật Thích Ca gầy ốm chỉ còn da bọc xương, tu khổ hạnh 6 năm bên rừng già. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Sau khi thấy phương pháp tu khổ hạnh ép xác làm cho thân thể kiệt quệ nên Ngài đã từ bỏ, và ăn uống trở lại, tắm rửa xong ngồi thiền 49 ngày đêm bên gốc cây Bồ-đề. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Chư Thiên quây quần bên Ngài. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Cảnh các ma nữ (Ma Đăng Già) quyến rũ Ngài. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái LanĐức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Năm đạo sĩ khổ hạnh (Kiều Trần Như) học đạo cùng ngài Gautama. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Năm anh em Kiều Trần Như trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái LanĐức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Trời dông bão, Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật thuyết pháp độ người. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Cảnh tượng Đức Phật tiếp Tăng độ chúng.

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Trang phục của người Thái Lan, rất thân thiện khi vẽ về Đức Phật. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu Maya. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái LanĐức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái LanĐức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Cảnh tượng chàng Vô Não sát hại Đức Phật. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái LanĐức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan


Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Ông Thuần Đà bên Đức Phật lúc nhập Niết bàn. Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan


Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Dân chúng và chư Tăng Ni trong lễ trà tỳ Đức Phật Thích Ca được vẽ bằng tranh 3D Thái Lan

Xin liên hệ 0909974199 (zalo 01246.080.080)

Hồng Châu / Phật học đời sống