Post: : Admin

"Nếu chỉ thấy lỗi của người, tâm rất dễ nóng giận, tâm sẽ luôn bất an. Khi không cố thấy lỗi của người nữa tâm mới được tĩnh lặng..."(1)
Khi chỉ thấy lỗi của người là lòng mình đang hẹp lắm, chỉ đủ chỗ chứa những lỗi lầm của người rồi thôi, không còn chỗ để chứa những cái hay của họ; nên không nhìn thấy và không chấp nhận được những điều hay.

Chọn những việc không hay để thấy, 
Chọn những lời không hay để nghe, 
Chọn những điều không tốt để nhớ.
Rồi mãi mãi không thể sống bình thản được bởi chính những hẹp hòi của mình.

Nếu ai cũng chỉ chọn những lỗi lầm để nhớ, cuộc sống sẽ ra sao?

I....cười....l
Vô Thường
[nơi có những cây tùng xanh biếc]
22.8.2016.
Om Mani Padme Hum

P/s: này Người! có đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật... 
________________
[1] Vô Thường viết lại từ câu kinh Pháp Cú 253

Trích nguồn: "cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền"