Post: : Admin

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ-Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN đã thu thần viên tịch tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Hưởng thọ 105 tuổiĐức Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch thọ 105 tuổi

Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch thọ 105 tuổi


Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:


ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thu thần viên tịch vào lúc 03h22 phút,  ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu), tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

            Trụ thế: 105 năm      Hạ lạp: 85 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13h00 ngày 21 tháng 10 năm 2021 (ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.  

Lễ viếng chính thức từ 07h00 ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2021 (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 09h00 ngày 24 tháng 10 năm 2021 (ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuân viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Nay Cáo Phó
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN LỄ TANG 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng
Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật

Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch thọ 105 tuổi

Thích Phổ Tuệ viên tịch, 105 tuổi, qua đời, chùa Ráng, Hòa thượng Pháp Chủ, Đệ Tam Pháp Chủ, tang lễ Đức Pháp Chủ, đám tang, lễ nhập kim quan đức Pháp Chủ, Lễ Nhập tháp Thích Phổ Tuệ