Post: : Admin

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh thuận thế vô thường đã thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 25, ngày 16-12-2023 (nhằm ngày 4-11-Quý Mão) tại tổ đình Quốc Ân Kim Cang, ấp Bình Lục, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; trụ thế: 98 năm, 60 hạ lạp.>>Mừng thọ Hòa thượng Thích Minh Chánh 92 tuổi

>>Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ


- Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh, làm trưởng Ban trị GHPGVN tỉnh Đồng Nai qua 2 nhiệm kỳ VI, VII (2007-2017).

Infographic Đôi nét về Hòa thượng Thích Minh Chánh.

Infographic Đôi nét về Hòa thượng Thích Minh Chánh.

Tôn tượng Trưởng lão HT.Thích Minh Chánh được tôn trí tại Giác linh đường Tổ Đình Quốc Ân Kim Cang.

Tôn tượng Trưởng lão HT.Thích Minh Chánh được tôn trí tại Giác linh đường Tổ Đình Quốc Ân Kim Cang.


Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, viện chủ tổ đình Quốc Ân Kim Cang - H.Vĩnh Cửu và chùa Giác Minh - TP.Biên Hòa, khai sơn chùa Tỉnh Hội - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, kiến khai Tuệ Tĩnh đường Phật giáo Đồng Nai.


Đồng Nai: Hòa thượng Thích Minh Chánh viên tịch thọ 98 tuổi

Bản cáo phó Hòa thượng Thích Minh Chánh viên tịch thọ 98 tuổi


Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh thuận thế vô thường đã thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 25, ngày 16-12-2023 (nhằm ngày 4-11-Quý Mão) tại tổ đình Quốc Ân Kim Cang, ấp Bình Lục, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; trụ thế: 98 năm, 60 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 20 giờ, ngày 16-12-2023 (nhằm ngày 4-11-Quý Mão). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Quốc Ân Kim Cang, ấp Bình Lục, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 9 giờ, ngày 17-12-2023 (nhằm ngày 5-11-Quý Mão).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 21-12-2023 (nhằm ngày 9-11-Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Quốc Ân Kim Cang.


Đoàn Chuẩn