Post: : Admin

Ca khúc Đời Tôi là Ni Cô - Thơ: Mặc Giang - Nhạc sĩ: Trần Thanh Tịnh - Ca sĩ: Hạ Vy
Karaoke Đời tôi là ni cô - Ca sĩ Hạ Vy

Đời tôi là ni cô

Đời tôi là Ni Cô 

Đầu xanh tự bỏ bao giờ 

Không còn tóc bay bụi gió 

Nên sống đời đẹp như mơ 

Đời tôi là Ni Cô Tương chao dưa muối thanh bần 

Tiếng chuông hoà theo tiếng mõ 

Hương thơm ngào ngạt tương lân 

Trên tôn thờ Đức Phật Dưới từ ái vị tha

 Cho là cho tất cả Nên có, có hằng sa 

Muốn sạch gốc Ta Bà Sạch phiền não, trần sa 

Nên con Sãi ở chùa Thời thời quét lá đa 

Lìa thường tình nhi nữ Học thánh đức Như Lai 

Pháp thân là tự tánh Biển tuệ tự nhiên khai 

Đời tôi là Ni Cô Tấm thân khoác áo nâu sồng 

Hạnh nguyền gương soi sáng tỏ 

Nên nhìn pháp giới trống không 

Đời tôi là Ni Cô Nhìn trông Mê-Giác hai bờ 

Thong dong du thuyền Bát Nhã Nên sống đời đẹp như mơXuân Phương