Post: : Admin

Phật học đời sống xin giới thiệu chùm ảnh ký họa về đời sống và trang phục người miền Nam vào 1935.Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền NamĐời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Cô gái người miền Nam đang chải tóc

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống đờn ca tài tử người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền NamĐời sống và trang phục người miền NamĐời sống và trang phục người miền Nam

Đôi hài người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền NamĐời sống và trang phục người miền Nam

Nón lá, khăn trùm đầu của người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Một lễ rước dâu người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Nón quai thau người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền NamĐời sống và trang phục người miền Nam

Lễ gia tiên của người Miền Nam vào thập niên 35

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đoàn người đứng xem nghe văn nghệ đường phố người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Những đôi guốc người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Những hàng quán ăn người miền Nam vào năm 1935

Những hàng quán ăn người miền Nam vào năm 1935

Đời sống và trang phục người miền Nam

Hủ tiếu gõ người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền NamĐời sống và trang phục người miền Nam

Những kiểu bối tóc thời xưa của người Miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Áo dài tay liền theo khổ vải nhỏ ngày xưa từ 6 đến 8 tấc, hoa văn nền họa tiết đơn giản.

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Bánh ướt người miền Nam

Đời sống và trang phục người miền Nam

Bìa sách tiếng Pháp.


Dung Đăng / Phật học đời sống