Post: : Admin

Con quỳ xuống nghe đất trời lắng đọng / Khói hương trầm lan tỏa ngát tòa sen / Mùa Vu Lan lễ Tự Tứ Chúng Tăng / Cung kính lễ bậc Tăng già đức hạnhĐoá hồng Tự Tứ
Trước Tam Bảo thiết tha con quỳ xuống
Đóa hồng thơm Lấp lánh chiếc y vàng
Ôi trang nghiêm! Ôi mầu nhiệm hỷ hoan
Giờ Tự Tứ Chúng Tăng vàng ánh đạo
Rằm tháng bảy lễ Bông Hồng Cài Áo
Đóa hồng vàng niềm hiếu đạo Ân Sư
Con cài lên bằng tất cả tâm tư
Lòng cung kính chí tâm người Phật tử
Trang nghiêm quá bông hồng vàng giải thoát
Tình Ân Sư sâu lắng nghĩa Vu Lan
Con chắp tay nước mắt chảy về nguồn
Rằm tháng bảy hương thơm mùa hiếu hạnh
Còn đây mãi tình Ân Sư bát ngát
Như mùa thu in bóng đức Mục Liên
Con chắp tay thành kính thâm tình
Lòng hiếu đạo niệm Ân Sư muôn kiếp.

Thích Huyền Lan / Phật học đời sống