Post: : Admin

Phật học đời sống kho nhạc cung đình, Điệu nam ai - đàn cò, sáo dành cho người yêu thích âm nhạc. Chuyên độc tấu đàn cò (nhị), sáo, trống bản, kèn ve...
Nam ai - nhã nhạc cung đình gặp nhau tại Pakse Lào mùa Phật đản mừng Phật Thích Ca thị hiện. 

Điệu nam ai - đàn cò, sáo dành cho người yêu thích

Trống: Anh Hạnh, Đàn nhị: Anh Long, Sáo: Anh Hoà.

Hải Lăng thực hiện