Post: : Admin

Đêm qua lòng mênh mang Lắng nghe kinh Địa Tạng Tâm bừng lên tia sáng Thắp lối về thênh thangĐi về một cõi

Bao năm làm kiếp người

Vay tấm thân tứ đại 
Sinh tử dạo trần chơi 
Gom hết trả cho đời
Mới đêm qua trai trẻ
Sáng ra đã già nua
Cuối đường''Tứ Diệu Đế''
Tử sinh chỉ trò đùa
Thôi hãy vội thương nhau
Đời người có bao lâu
Mà oán than thù hận
Kìa !... tóc đã bạc đầu.


Lê Đình