Post: : Admin

tâm của người an trú trong tình thương bi mẫn nhanh chóng được an định, không lờ đờ chậm chạp. Nguyên nhân là thiền quán giúp tâm dễ tập trung và thanh tịnh hóa, nhất tâm và ổn định, vì thế thói quen lang thang vô định hướng và trở về rối loạn của tâm bị tước mất.Dễ định tâm

Điều này đưa đến kết quả là sự định tâm vững chắc hơn du ta làm bất cứ việc gì. Đối với thiền quán, đương nhiên sự định tâm càng lúc càng dễ dàng hơn khi ta tu tập đều đặn.

Chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc bên mái ấm tình thân.


Trích sách người xưa học đạo làm người "Hạn chế sân hận - trải rộng tình thương"

Tỳ khưu Visuddhàcàra