Post: : Admin

Hiểu được nặng, mới biết sống nhẹ
Hiểu được khổ, mới biết sống vui
Hiểu được nhanh, mới dần sống chậm
Phải trải qua nhiều chuyện, ta mới biết đặt xuống để sống cho nhẹ nhàngĐặt xuống sống cho nhẹ nhàng

Phải trải qua nhiều chuyện, ta mới biết đặt xuống để sống cho nhẹ nhàng

BTV