Post: : Admin

Ngày 23/11/2016 (nhằm 24/10/Bính Thân), tại chùa Phước Quang, xã Nam bình, huyện Đắk Song, long trọng tổ chức lễ ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Đăk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách 11 vị Ni trong ban Đặc trách ni giới tỉnh Đăk Nông

Danh sách 11 vị Ni trong ban Đặc trách ni giới tỉnh Đăk Nông

STT - HỌ VÀ TÊN - PHÁP DANH - NĂM SINH - NGUYÊN QUÁN - THỌ GIỚI - THƯỜNG TRÚ - CHỨC VỤ

1.Hồ Thị Thanh Nga - Quảng Tâm - 1968 - Đà Nẳng - 1996 - Chùa Phổ Chiếu, Tâm Thắng, Cư Jut, ĐN - Trưởng ban.
2.Nguyễn Thị Thùy Linh - Khánh Thuận - 1973 - Quảng Trị - 1999 - Chùa Giác Tánh, Nam Đà, Krong No, ĐN - Phó Phân ban TT
3.Huỳnh Thị Thu - Thiền Trang - 1975 - Bình Định - 2000 - TV Trúc Lâm Đạo Nguyên, Nam Nung Đắk Song, ĐN - Phó phân ban, kiêm Từ thiện
4.Nguyễn Thị Lâm - Quảng Đạt - 1971 - Bình Định - 1996 - Chùa Phổ Chiếu, Tâm Thắng, Cư Jut, ĐN - Chánh Thư ký
5.Nguyễn Thị Vĩnh Nga - Đức Tâm - 1975 - Quảng Trị - 1999 - NPĐ Phước Thành, Đắk Ru, Đắk Rlap, ĐN - Ban Hoằng Pháp
6.Nguyễn Thị Minh Trúc - Đức Thanh - 1978 - Đồng Nai - 1999 - Chùa Phước Viên, Đắc Sin, Đắk Rlap, ĐN - Thủ quỹ
7.Mai Thị Diệu Chi - Nhuận Hiền - 1977 - Quảng Ngãi - 2001 - Chùa Phước Quang, Nam Bình, Đắk Song, ĐN - Phó Thư Ký
8.Lê Thị Hải - Hạnh Niệm - 1974 - Quảng Trị - 2001 - NPĐ Phước Viên, Đắk Rlap, ĐN. - Ban Tài Chánh
9.Nguyễn Thị Thuẫn - Thánh Tín - 1976 - Quảng Nam - 2001 - Đắk But So, Tuy Đức, ĐN - Ban Kiểm Soát
10.Trần Thị Lan Anh - Huệ Pháp - 1981 - Quảng Nam - 2006 - Chùa Phước Huệ, Đắk Wil, Cư Jut, ĐN - Ban Văn Hóa
11.Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đức Huệ - 1979 - Quảng Trị - 2002 - Chùa Hoa Khai, Đạo Nghĩa, Đắk Rlap, ĐN - UV