Post: : Admin

Danh sách 55 ngôi chùa tại xứ Nghệ đã có quyết định và Thầy trụ trì.Danh sách 55 ngôi chùa tại Nghệ An đã có quyết định và Thầy trụ trìDanh sách 55 ngôi chùa tại Nghệ An đã có quyết định và Thầy trụ trì

Danh sách 55 ngôi chùa tại Nghệ An đã có quyết định và Thầy trụ trì

Chùa Đại Tuệ quê hương Bác Hồ là một trong những ngôi chùa lớn tại xứ Nghệ.


Trang Đài