Post: : Admin

- Đừng bao giờ lấy quá khứ của một người mà đánh giá con người họ, ở đời phàm là con người chớ phải Thánh nhân nên ai cũng có lúc phạm phải sai lầm.Đánh giá một người khác thì hãy nhìn lại chính mình
- Hãy cẩn thận với những kẻ nói xấu người khác với bạn. Vì vào một ngày không đẹp trời nào đó chính những kẻ ấy sẽ nói xấu bạn với người khác.
- Làm người không nên sử dụng sự thông minh của mình để lợi dụng lòng tin của người khác bởi vì cái mà ta được chỉ là vật chất, tiền bạc phù du, còn cái mà ta mất là nhân cách một con người .
- Tin người cũng nên giữ lại một chút cho mình để khi bị phản bội ta còn chút gì cho ta.
St