Post: : Admin

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông đã ra Thông tư số 360/TT/BTS, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 với nội dụng chi tiết như sau;Đăk Nông: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra Thông tư hướng dẫn Đại lễ Phật đản PL.2561


Số: 360 /TT/BTS                      Gia Nghĩa, Ngày 24  Tháng 3 Năm 2017


THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561

Kính gửi :  - Quý Ban Trị sự GHPGVN các huyện .

- Chư  Tôn Đức Tăng Ni .

- Các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật  đường


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT .

Đại Lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới; đặc biệt, năm 2017 là năm Giáo hội tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 11 năm 2017, Đại hội Đại biểu GHPGVN các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thực hiện Thông bạch số 37/2017/TB.HĐTS ngày 03 tháng 3 năm 2017, của Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2561.
        Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông hướng dẫn việc tổ chức Đại Lễ Phật đản PL.2561 theo nội dung như sau:
 
I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
          A. Ban Tổ chức:
          1. Quý Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, các huyện chưa thập lập Ban Trị sự tiến hành tổ chức phiên họp mở rộng bầu ban Tổ chức để triển khai Đại lễ Phật đản PL.2561.
        2. Tiến hành đề cử ban Tổ chức Đại lễ Phật đản cấp huyện.
        3. Quý ban lập kế hoạch chi tiết công tác Tổ chức Đại Lễ cấp huyện, đăng ký công tác tổ chức Đại lễ với Ủy ban Nhân dân huyện.
        B – Thời gian tổ chức:
        1.Từ ngày mùng 8 tháng tư đến ngày 15/4 âm lịch: Khai kinh, luân phiên tụng niệm, thuyết giảng chủ đề về Ý nghĩa Đại Lễ Phật đản.
        2. Lễ chính thức của huyện vào lúc 7 giờ 30 ngày 14 tháng 4 âm lịch: Các huyện có lễ đài tập trung, Phật tử trong huyện vân tập về lễ đài chính của huyện để dự Lễ chính thức.
        3. Năm nay Lễ chính thức của tỉnh vào lúc 17 giờ  ngày 15 tháng 4 âm lịch, vì vậy đề nghị toàn thể Tăng ni tham dự đông đủ, đồng thời tổ chức xe cho Phật tử của các cơ sở Tự viện vân tập về lễ đài chính, Trụ sở Văn phòng Giáo hội tỉnh tại Chùa Pháp Hoa – thị xã Gia Nghĩa, để tham dự Đại lễ Phật đản PL.2561.
        4. Lễ diễu hành xe hoa của các huyện vào tối 14 tháng 4 âm lịch, đề nghị Quý ban đăng ký lộ trình diễu hành xe hoa với Ủy ban Nhân dân huyện. 
        5. Lễ diễu hành xe hoa của tỉnh vào 19 giờ tối 15 tháng 4 âm lịch, xe hoa các huyện tập trung về Lễ đài chính để tham dự Đại lễ chính thức sau đó diễu hành xe hoa.
          
 C – Địa điểm tổ chức  :
        - Đại lễ Phật đản được tổ chức tập trung, trang nghiêm và trọng thể đúng thời gian qui định, để các đơn vị trong huyện và vùng lân cận có Phật tử cùng về dự lễ .
        - Lễ đài chính của Phật giáo tỉnh vào lúc 17 giờ ngày 15/4 âm lịch, toàn tỉnh tập trung tại Chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa .
        - Lễ đài chính của các huyện tập trung như sau :
        1. Huyện Cư Jút: Lễ đài chính tại Chùa Huệ Đức, Thị trấn Ea Tling 
        2 .Huyện Krông Nô: Lễ đài chính tại Chùa Giác Tánh, xã Nam Đà .
        3 .Huyện Đăk Mil: Lễ đài chính tại Chùa Hoa Nghiêm, Thị Trấn Đăk Mil .
        4. Huyện Đăk Song: Lễ đài chính tại Chùa Bửu Thành, thị trấn Đức An.
        5. Huyện Tuy Đức: Lễ đài chính tại Chùa Thiện Minh, xã Đăk Buk So.
        6 .Huyện Đăk Rlấp: Lễ đài chính tại Chùa Hoa Khai, xã Đạo Nghĩa.
        7.Hyện Đăk G’Long: Lễ đài chính tại chùa Bửu Lâm, xã Quảng Khê
        - Nghi lễ cần trang nghiêm, tạo không khí thành kính cúng dường, để tỏ lòng tri ân đối với bậc Đại Giác Ngộ.
 
II. NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.
        - Trong ngày Đại lễ Phật đản, các văn kiện và biểu ngữ được sử dụng thống nhất như sau:
        A. Văn kiện:
        1. Thông điệp Phật đản PL. 2561 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
        2. Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2561 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
        3. Bài giảng “Ý nghĩa Phật đản” của Ban Hoằng pháp Trung ương.
        B. Các biểu ngữ:
        1. Biểu ngữ chính:
                 “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2561”
        2. Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
        3. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.
- Tại cổng các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường.v.v.…. treo biểu ngữ:      “KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2561”.
        - Treo cờ, phan, phướn v.v….. Để việc treo cờ trang nghiêm, cờ Tổ Quốc được treo phía phải từ ngoài nhìn vào, cờ Phật giáo treo bên trái từ ngoài nhìn vào.
        - Trong khuôn viên các Chùa thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, kết hoa, treo lồng đèn. Tại tư gia Phật tử cũng treo băng rôn “Kính mừng Đại lễ Phật đản”, treo Quốc kỳ và Phật kỳ tại cổng nhà tư gia .
 
C/ - CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÍNH THỨC :
– Ngày 14 &15 tháng 4 âm lịch (tại huyện và tỉnh hội)
- Đúng 04 giờ sáng: Tất cả các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất , Niệm Phật đường ….cử  3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh .
- 06 giờ 30: Tăng Ni và Phật tử vân tập về lễ đài tập trung .
- 07 giờ 30: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật đản PL: 2561 theo chương trình thống nhất trong cả nước:
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.
2. Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.
3. Dâng hoa cúng dường - Tặng hoa chúc mừng.
4. Thông điệp Phật đản PL. 2561 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
5. Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2561 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
6. Phát biểu của đại diện chính quyền.
7. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại Lễ Phật đản:
- Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh
- Niệm hương
- Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán
- Nghi thức tụng niệm (Nam tông, Bắc tông)
- Thả chim Bồ câu và bong bóng
- Hồi hướng.
7. Cảm tạ của Ban tổ chức.
 
III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1. Để Đại lễ Phật đản  PL 2561 được thành tựu viên mãn, các Ban Tổ chức  nơi có lễ đài tập trung có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, hợp điều kiện, hoàn cảnh, thời gian sinh hoạt  của địa phương.
2. Các Ban Trị sự cấp huyện, các địa điểm có lễ đài tập trung có trách nhiệm mời các Ban hộ trì Tam bảo  các cơ sở tự viện trong địa bàn huyện, cùng các nhân sĩ trí thức, các nhà hảo tâm về tham dự họp để thành lập Ban tổ chức lễ. Liên hệ với chính quyền tại địa phương dựa trên cơ sở Thông tư này, tranh thủ sự giúp đỡ về mặt tổ chức, về nội dung phục vụ ngày Đại lễ.
3. Ban tổ chức liên hệ với UBND, Phòng văn hóa thông tin, các ban, ngành liên quan để được treo cờ, băng rôn, paner với nội dung; "KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN  PL. 2561” tại các trục đường chính, tại trung tâm các huyện, thị xã.
Thành lập Ban tổ chức lễ, phân công nhân sự, điều hành công tác tổ chức chu đáo và có kết quả tốt.
 4. Đối với các đơn vị tạm thời, đang xin thành lập chưa được chính thức.v.v… các vùng kinh tế mới có Phật tử sinh sống. Phật tử tại nơi đó cần liên hệ với Chính quyền địa phương để được tạo điều kiện giúp đỡ, thiết trí Lễ đài, hương án, tập trung Phật tử tại cơ sở tạm hoặc mượn  tư gia Phật tử để tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2561.
Các Ban hộ trì Tam bảo cơ sở tự viện có trách nhiệm đóng góp và tham gia cùng đơn vị nơi có lễ đài tập trung như đã quy định .
Tổ chức cắm trại cho các đơn vị Gia đình Phật tử tại các chùa, toạ đàm Ý nghĩa ngày Đại lễ Phật đản.
Tổ chức Văn nghệ đón mừng ngày Đại lễ Phật đản, tại các cơ sở Tự viện và các Lễ đài chính.
5. Chư Tôn Đức Tăng ni Trụ trì có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử đến lễ đài tập trung theo quy định như sau: Đoàn đi thành hai hàng trang nghiêm, trật tự, dẫn đầu là phật kỳ và Biểu ngữ “KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561”, số lượng tham dự mỗi đơn vị ít nhất là 30 người .
Quý Phật tử mặc áo tràng lam, đồng bào dân tộc mặc sắc phục truyền thống của sắc tộc mình dùng cho những ngày lễ lớn.
 6. Uỷ lạo cứu tế đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước, thương binh liệt sĩ.v. v …….
7. Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ.
        8.Các đơn vị có nhu cầu thỉnh giảng sư thuyết giảng trong mùa Phật đản thì liên hệ với Ban Hoằng pháp tỉnh.
9. Những vướng mắc báo cáo về văn phòng Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông, để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết, báo cáo thành quả Đại Lễ sau khi hoàn mãn.
        Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh  Đăk Nông đề nghị Chư Tôn Đức Tăng ni, Quý Ban hộ trì Tam bảo các chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong tỉnh hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2561 được thành tựu viên mãn.
        Kính chúc Chư vị, Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
                                                                                 
T/M. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỞNG BAN

(đã ký và đóng dấu)

                                                                     

Thượng Tọa THÍCH QUẢNG TUẤN