Post: : Admin

Trong không gian trang nghiêm, cả hội chúng Giới tử năm vóc sát đất trải lòng tôn kính, cung đón Đại lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh sư Đại Giới đàn Bảo Tạng đăng đàn khai thị cho 1350 Giới tử vào lúc 18h30 ngày 15/11/2018 (nhằm ngày 9/10/Mậu Tuất), tại Đại Giới trường.Đại lão HT.Thích Đức Nghiệp khai đạo giới tử

Cung nghinh Đại lão HT.Thích Đức Nghiệp đến giới trường khai đạo giới tử.

Với dáng vẻ ung dung, tự tại, cặp mắt sáng ngời đầy đạo lực, Đại lão Hòa Thượng đã chuyển tải nguồn pháp âm “thân giáo” đến các Giới tử. Trong không gian tĩnh lặng, các Giới tử được lắng nghe lời khai thị trong niềm kính ngưỡng và khát khao Giới pháp. Lời khai thị đầu tiên, Hòa thượng nhắc đến năm chữ “Đại Giới đàn Bảo Tạng” với ý nghĩa cao sâu. Phật giáo tồn tại và phát triển là nhờ vào ba ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. “Bảo Tạng” tôn hiệu của Đại Giới đàn là một trong ba ngôi báo, trong đó Bảo Tạng hàm chứa ba pháp môn vô lậu học: Giới luật, Thiền định và Trí tuệ.

Đại lão HT.Thích Đức Nghiệp khai đạo giới tử

Đại lão HT.Thích Đức Nghiệp nay đã 90 tuổi, một bậc cao niên lạp trưởng của Phật giáo Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng phân tích và mở rộng ba vấn đề của Tam vô lậu học – ba nhân tố xây dựng lâu đài Văn hóa Giáo dục Phật giáo. Thứ nhất, Giới là cá thể gồm chỉ trì (tác dụng là đình chỉ tất cả điều ác) và tác trì (tác dụng là phải hành động tích cực tất cả các thiện pháp); Luật là tổng thể gồm các giới điều; Thứ hai, Thiền định là tu dưỡng thân tâm, đem đến nguồn an lạc cho tự thân và tha nhân; Thứ ba, Trí tuệ là tích cực phát triển sự lợi ích từ thiện, lương thiện và thánh thiện rộng khắp chúng sanh.


Kế đến, Hòa Thượng nhắc thức, Đức Phật thành đạo từ năm thứ nhất đến năm thứ 12, Tăng đoàn và Cư sĩ tất cả đều thanh tịnh thân, khẩu, ý. Vì thế, Đức Phật chỉ lược thuyết giới căn bản Ba-la-đề-mộc-xoa – biệt giải thoát qua bốn câu:
“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý

Thị Chư Phật giáo”


Hòa thượng giải thích: Không làm tất cả điều xấu ác. Phải làm những điều từ thiện, thánh thiện. Tâm ý thức của mình luôn trong sáng, không tham dục, ích kỷ, sân hận và si mê. Đó chính là những lời của Đức Phật dạy.


Đến năm thứ 13, do Tăng đoàn có người phạm giới nên Ngài mới ban hành giới pháp. Đức Phật chế giới luật khi có người sai phạm, cũng giống như chiếc áo dơ cần phải giặt, chiếc áo rách cần phải vá. 

Sau cùng, Đại lão Hòa thượng đúc kết, Đại Giới đàn Bảo Tạng đã chuyển tải một cách thiết thực về ý nghĩa của Giới luật, được truyền thừa từ thời đức Phật, nối tiếp qua các bậc Tổ sư, hiện tại Ban tổ chức đã, đang và sẽ tổ chức Giới đàn như là ngọn đuốc soi đường cho hậu học tiến tu đạo nghiệp để giữ gìn mạng mạch Chánh pháp.


Với ngôn từ giản dị, lời lẽ ngắn gọn, dễ hiểu, hơn 30 phút khai thị, Hoà thượng đã chuyển tải cốt lõi tinh hoa của lời Phật dạy về Tam vô lậu học, các Giới tử cung kính thọ nhận trong niềm hoan hỷ.
Để thể hiện niềm tri ân, TT. Thích Thiện Thuận, Phó Ban tổ chức Đại Giới đàn thay mặt Ban tổ chức, Ban Kiến đàn và toàn thể Giới tử dâng lời cảm tạ: “Đây là niềm hạnh phúc lớn lao cho các Giới tử khi được cung nghinh Đại lão Hòa thượng quang lâm về đây, lòng từ mẫn vô bờ bến của Ngài đã hóa thành âm ba vang vọng khắp cả núi rừng Thị Vải linh thiêng nơi Thánh địa Tòng Lâm. Chúng con tin chắc rằng, từng giọt sữa pháp sẽ đọng thành từng giọt Ma-ni châu trong tâm khảm của toàn thể 1350 Giới tử”. Tất cả Giới tử, chấp tay quỳ tôn kính vang lên ba lần “Y giáo phụng hành” và thực hiện nghi thức “ngũ thể đầu địa”, đảnh lễ tri ân Hoà thượng.