Post: : Admin

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc thành tựu viên mãn nhiệm kỳ VIII (2017-2022) Đại đức Thích Nguyên Sắc cảm tác bài thơ chúc mừng Phật giáo nước nhà.Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc thành tựu viên mãn nhiệm kỳ VIII

Trung Ương Đại Hội nhiệm kỳ

Tất cả hệ phái phụng vì tập trung
Sắc màu dân tộc miền vùng
Còng chiên trống nhạc vang cùng Thủ Đô
Ba Đình Hà Nội, Việt Xô
Sao vàng năm cánh điểm tô hội trường
Cờ Phật giáo khắp cung đường
Tăng Ni Phật tử phố phường hữu duyên
Kết tình pháp lữ Nhân Thiên
Đồng âm dị khẩu cung tuyên pháp mầu
Tất cả chúng hội cuối đầu
Thỉnh ba Ngôi Báu khẩn cầu chứng minh
Nghìn hai thánh chúng lặng thinh
Nhật Nguyệt chuyển động lung linh khán phòng
Thỉnh Ngài PHÁP CHỦ tuệ thông
Thập phương trưởng lão hội đồng thân lâm
Bước đi tay vỗ vang ầm
Hoà theo tiếng sóng diệu âm hải triều
Khoan thai nhẹ bước nhịp điều
Chín tầng Địa Ngục giảm tiêu tội hình
Phi Phi Tưởng Xứ hoan nghinh
Cung Trời Đâu Suất nghiêng mình tán dương
Đại Hội tiêu chí kỷ cương
Ổn định , Phát triển trên đường hoằng dương
Tăng Ni Phật Tử bốn phương
Trong ngoài Nam Bắc chủ trương Kế thừa
Tiền nhân tiền bối thuở xưa
Mừng vui con cháu sớm trưa phụng trì
Phật Giáo đại hội tám kỳ
Đưa thuyền chánh pháp Từ Bi độ đời
Trí tuệ toả sáng đồng thời
Ngôi nhà Phật pháp rạng ngời năm châu


Thích Nguyên Sắc