Post: : Admin

Hôm nay ngày 19/6/2016, Đại học Apollos Hoa Kỳ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, tổ chức tại Học viện Hành Chánh Quốc gia Q 10, Tp HCM. Dịp nay Hội đồng Khoa học của Trường phong 5 Tiến sĩ danh dự và 2 Giáo sư Danh dự cho chư tôn Đức lãnh đạo GHPGVNĐại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 5 vị tu sĩ Phật giáo

5 vị tu sĩ chức sắc GHPGVN nhận bằng tiến sĩ danh dự:
HT Thích Thiện Nhơn (Phan Minh Hoàng),
HT. Thích Bảo Nghiêm (Đặng Minh Châu)
TT. Thích Nhật Từ (Trần Ngọc Thảo)
TT. Thích Huệ Thông (Trần Minh Quang)
HT. Thích Thiện Pháp (Lê Văn Thuận)

2 vị tu sĩ Phật giáo nhận bằng Giáo sư danh dự có: TT. Thích Đức Thiện (Nguyễn Tiến Thiện); Đại đức Thích Minh Nhẫn (Từ Thanh Đạt)

Đại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 5 vị tu sĩ Phật giáo

Niềm vui của buổi lễ nhận bằng tiến sĩ và giáo sư danh dự

Đại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 5 vị tu sĩ Phật giáoĐại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 5 vị tu sĩ Phật giáoĐại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 5 vị tu sĩ Phật giáoĐại học Apollos Hoa Kỳ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 5 vị tu sĩ Phật giáo

Apllos University.


Thiện Minh