Post: : Admin

Nói về cương giới an cư do Hòa thượng Thích Châu Quang, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Lăk, chứng minh BTS PG tỉnh Đăk Nông. Tại buổi tác pháp kiết giới an cư kiết hạ chùa Hoa Nghiêm.
Video cương giới an cư kiết hạ - HT. Thích Châu QuangTin liên quan:

* Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016