Post: : Admin

Cuộc sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thong dong tự tại như những cánh chim bay vút trên trời cao đang tìm về những bến bờ của chân hạnh phúc. CHƯ TĂNG.

Ngàn nhà một bát xin ăn.
Xá gì cô lẻ tấm thân dặm ngoài
Chỉ vì sinh tử hôm mai.
Xuân thu độ giúp mấy người hữu duyên.

(sưu tầm).


Chư tăng chỉ với tam y và nhất bát ngày ngày trang nghiêm khất thực trên mọi nẻo đường tế độ những người hữu duyên bất kể nắng mưa đó là công hạnh cao quý của các vị sư thọ trì hạnh đầu đà nhằm trợ duyên cho việc tu tập đoạn trừ phiền não khổ đau. Chuyện sanh tử vốn như một giấc mộng hão huyền,con người giống như lữ khách trần gian đến rồi đi theo định luật vô thường vần xoay trong luân hồi vô thủy vô chung.Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa thay đổi nhưng tâm các ngài vẫn kiên cố niềm tin kiên định vào việc hành trì Giáo Pháp để diệt trừ đau khổ.Những ai hữu duyên với Tam Bảo sẽ gặt hái được vô lượng công đức bằng việc hành trì theo lời giáo huấn của chư Phật từ đó thành tựu hiện tại lạc trú, tâm được bình an, hoan hỉ khi thẳng tiến theo đạo lộ Bát Chánh, con đường đoạn diệt khổ đau.Dù nắng mưa,gió sương,thời tiết lạnh lẽo,các Ngài vẫn an nhiên tự tại nhẹ bước tang bồng trong chánh niệm tỉnh giác nhằm thanh lọc nội tâm,tiến đến việc thành tựu con đường phạm hạnh. Đó chính là công hạnh cao quý, ân đức trọn lành của tăng bảo, phước điền của thiên nhân. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An