Post: : Admin

Chúng ta thường xem phim Trung Quốc hay gặp câu nói "Cung kính không bằng tuân mệnh", vậy nó có nghĩa gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu.
Có một lần Vương Gia mời Triển Chiêu ở lại dự đại tiệc, trong lúc Triển Chiêu phải hồi Phủ Khai Phong, vì lời mời không thể chối từ nên sau đó sẽ trở lại dự tiệc. Do vậy Triển Triêu nói "Cung kính không bằng tuân mệnh".


Cung kính không bằng tuân mệnh

Cung kính bất như tòng mệnh
恭敬不如从命
ɡōnɡ jìnɡ bù rú cónɡ mìnɡ
Dịch nghĩa: Cung kính không bằng tuân mệnh


【解释】:遵命顺从是最恭敬的表示;谦词,遵命,从命。
Giải thích: Tuân mệnh nghe theo là thể hiện sự cung kính nhất.
Giải thích âm Hán Việt: Cung: cung kính. Kính: kính trọng. Tòng: theo. Mệnh: mệnh lệnh
VD: 既然你这么热情,那我恭敬不如从命,明天就去参加你的宴会。
Bạn đã nhiệt tình như vậy, thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai tôi sẽ đến dự tiệc của bạn.


English: Obedience is better than politeness.


Phi Mộc

#ThanhngutucnguHoaViet

#cung_kính

#tuân_mệnh
#tuân_lệnh