Post: : Admin

Đây là sự kiện chia sẻ văn hóa hay chủ đề "Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam" do Thượng tọa Thích Nhật Từ  thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/06/2016. Trích từ bài giảng "Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam".
TT. Thích Nhật Từ