Post: : Admin

Những điệu đàn xưa ai có hay Rơi từng nhịp xuống nước non nầy. Hư danh đã luỵ cùng dâu bể Lòng thật còn thơm với cỏ cây.Từ lúc quê mình thôi lửa đạn

Xanh mùa thương nhớ, buổi  sầu tan.

Chao ôi, mấy lượt lời non nước

Vẫn thế, bao phen chuyện đá vàng !

Dòng mộng đã theo trời viễn mộng

Non ngàn còn lạnh dấu sương ngàn.

Ai hay giữa chốn hồn hoa cỏ,

Lệ sử còn ngân những điệu đàn. !


Những điệu đàn xưa ai có hay

Rơi từng nhịp xuống nước non nầy.

Hư danh đã luỵ cùng dâu bể

Lòng thật còn thơm với cỏ cây.

Mắt rộng vẫn xanh tình hạt bụi,

Đời hoang nên tím giọt đài mây.

Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa...

Hùng sử quê hương đẹp tháng ngày.


South Dakota, tháng 4.2018.

MẶC PHƯƠNG TỬ