Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Lý đã thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 23 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày mồng 07 tháng 12 năm Đinh Dậu) tại Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẳng.Chân tu phạm hạnh trang nghiêm,

An nhàn tự thị, điềm nhiên thanh bần.

Bậc tài Ni chúng xuất trần,

Tinh chuyên học pháp, phạm âm thông lầu.


Từ quê Xứ Quảng in sâu,

Nuôi tâm dưỡng trí, pháp mầu khai hoa.

Vuông tròn hạt Ngọc trong ta,

Tìm ra tánh Phật, thoát xa dục tình.


Pháp hành dung tướng uy linh,

Đệ Tam Tăng Thống, thuyết kinh âm hùng.

Dõi theo lối củ nghìn trùng,

Cố Đô Bái kiến, ngộ từng nhân duyên.


Linh Mụ dứt mái tóc phiền,

Tham sầu khổ ái, bao niềm hư vô.

Giữa niềm Núi Ngự nhấp nhô,

Sông Hương uống khúc, chuông mơ tỉnh cầu.


Chốn Diệu Đức nguyện vung trồng,

Tam kinh luật luận, dệt tầm thiền gia.

Tánh không hiển lộ ta bà,

Tinh chuyên hầu Phật, thiên hà duyên sinh.


Quang Minh khai kiến uy linh,

Thất chúng hạnh ngộ, lời kinh vọng truyền.

Thong dong giữa cảnh an nhiên,

Phật Đài kiến tạo, chu viên Đà Thành.


Bao hàng thụ giáo âm thanh,

Đàm Đầu Ni Trưởng, viên thành giới Tâm.

Chín Mươi lẻ bẩy vững Âm,

Hồng danh trì niệm, nghiêm tầm công phu.


Một đời rong bước chân tu,

Một đời khiêm kính, nhã từ chiếu soi.

Chuyến đò bến giác trần ai,

Sư Bà nhẹ gót, liên đài Tây Phương.


Nụ cười thanh thoát lên đường,

Bao hàng Thất chúng, tâm hương trở tìm.

Ngôi hàng chín phẩm như in,

Hạnh duyên Bái kính, nhân sinh tương Phùng.

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Lý

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Lý

- Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương

- Chứng minh Phân Ban Ni giới thành phố Đà Nẵng

- Nguyên Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- Nguyên Trưởng Phân Ban Ni giới thành phố Đà Nẵng

- Tọa chủ Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 23 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày mồng 07 tháng 12 năm Đinh Dậu) tại Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẳng.

Trụ thế: 97 năm, Hạ lạp: 72 năm.

(1922- 2018)

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Thế, Tây Thiên-Linh Mụ Pháp Phái, trú trì Quang Minh tự, huý thượng Tâm hạ Dung, tự Diệu Lý, Ni Trưởng thùy từ chứng giám.


Đệ tử: Tỳ kheo Thích Minh Thế - Hỷ Tâm Hải Triều

Ngày 27-1-2018- nhằm ngày 11-12- Đinh Dậu.

Thọ âm Trưởng Lão Ni Trưởng Thượng Diệu Hạ Lý trong giai đoạn 1989-1998.

Sinh thời, Sư bà đã chỉ dạy cho bài sám Quy Mạng, sám Phổ Hiền, đồng thời khuyến tấn việc tu học sau này. Nay chúng con vọng bái giác linh đài, về Quang Minh Tự, thắp nén nhang trầm lên giác linh ân sư.


Xem thêm: >>Cáo phó: Ni trưởng Thích nữ Diệu Lý viên tịch thọ 97 tuổi