Post: : Admin

Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa Nguyên Phó Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Khánh Hòa Nguyên Trưởng ban GDTN kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Khánh Hòa Nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng đạo kiêm Chánh Đại diện Trung phần GH Phật giáo Cổ truyền VN Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa Nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa từ khóa I - V Trú trì tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Sơn (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) Huân chương Độc lập hạng ba Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc Huân chương vì sự nghiệp Đại Đoàn kết Dân tộc Chân dung cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm

Chân dung cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm

 Chân dung cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm

Chương Trình Tang Lễ Phó Pháp Chủ HT.Thích Trí Tâm