Post: : Admin

Chương trình lễ Bổ nhiệm trụ trì dành cho MC khi buổi lễ Tấn phong trụ trì. Bạn muốn làm người dẫn chương trình chương trình chuyên nghiệp hãy tải về máy.Chương trình lễ Bổ nhiệm trụ trì dành cho MC


(Ngày…… Tháng …… Năm……)

1. Cử chuông trống Bát Nhã – cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài.

2. Ban tổ chức thông qua chương trình.

3. Niệm Phật cầu gia hộ.

4. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.

 

CHƯƠNG TRÌNH GIỔ TỔ KHAI SƠN

CHÙA PHƯỚC TIẾN

(Ngày…… Tháng …… Năm………)

1.     Tuyên bố Lý do.

2.     Giới Thiệu Thành phần tham dự

3.     Niệm Phật cầu gia hộ. (1 phút mật niệm)

4.     Diễn văn khai mạc (hoặc tuyên đọc tiểu sử vị khai sơn)

5.     Dâng hoa cúng dường.

6.     Tuyên bố quyết định tấn phong trụ trì.

7.     Phát nguyện của tân trụ trì

8.     Phát biểu của chính quyền địa phương

9.     Phát biểu của phật tử nhân lễ tấn phong trụ trì (nếu có)

10.                        Dâng y cúng dường

11.                        Đạo từ của hòa thượng chúng minh

12.                        Tặng quà cho ban tổ chức.

  1. Cảm tạ và hồi hướng bế mạc
  2. Thọ trai (cúng dường trai tăng) 

DÀN BÀI THAM KHẢO DÀNH CHO MC

(Sau khi chư Tôn Đức và quan khách an tọa MC bắt đầu)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

− Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức,Tăng Ni.

− Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý cùng toàn thể Phật Tử.

Hôm nay, là ngày……tháng…..năm……là ngày quý kỵ tổ khai sơn HT (TT)… …thượng….hạ………… lần thứ…………. . Và đồng thời cũng là lễ tấn phong tân trụ trì…………… Dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức. Giờ đây, thay mặt ban tổ chức chúng con chúng tôi xin được mạng phép thông qua chương trình của buổi lễ như sau

(đọc chương trình lễ).

1.     Tuyên Bố Lý Do :

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

− Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng chứng minh.

− Kính bạch chư tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng.

− Kính bạch quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Ni.

− Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý, cùng toàn  thể Phật Tử.

Tổ khai sơn nay đã về niết bàn

Hằng năm  quý kỵ 25 tháng 5

Nay nhân lễ tấn phong tân trụ trì………

Đồng thời dâng pháp y cúng dường chư tôn đức

          Để tưởng một bậc thầy đã sáng lập nên ngôi chùa………….. Hằng năm theo theo lệ vào ngày…..tháng…… chúng con đều tổ chức lễ quý kỵ cố Hòa Thượng đã sáng lập lên ngôi chùa……….

          Để để ngôi tự được hưng thịnh do đó được sự thống nhất của Giáo Hội Phật Giáo Trà Vinh. Chúng con tổ chức lễ tấn phong trụ trì……………..đồng thời chúng con cũng làm lễ dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.

2.      Giới Thiệu Thành Phần Tham Dự :

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con xin thành kính được giới thiệu:

HT   ………………………………………

TT   ………………………………………

(Tùy theo số lượng tham dự để giới thiệu, nếu đông quá chỉ giới thiệu chung)

Về phía chư Tôn Đức Ni, xin trân trọng giới thiệu:

Ni Trưởng ……………………………

Ni Sư       ……………………………

(cùng chư Đại Đức Ni)

Về phía các cấp chính quyền chúng tôi vinh dự được đón tiếp :

Ông   …………………………

Bà   …………………………

Về  phía Tôn Giáo bạn (nếu có) chúng tôi củng vinh hạnh được đón tiếp :

 Linh mục …………………………

Và chúng tôi cũng rất vui mừng nhận thấy, trong ngày lễ quý kỵ, tấn phong tân trụ tì, dâng pháp y hôm nay, quý vị Phật Tử  thuộc  đạo tràng chùa ……………, đến các tỉnh thành ………… đã về tham dự rất đông đủ.

3.      Niệm Phật Cầu Gia Hộ :

Kính bạch quý Ngài.

Kính thưa quý vị.

Hiện tọa đạo tràng mười phương chư Phật, hồn thiêng sông núi, các Hiền Thánh Tăng đã hội tụ về đây. Cung thỉnh quý Ngài, kính mời quý vị, khởi thân đứng dậy, niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca ba lần cầu gia hộ.

Một phút mật niệm……………….

 Cung thỉnh chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng an tọa.

4.     Tuyên đọc tiểu sử vị khai sơn.

Chúng con kính cung thỉnh………………………………..sơ lược vài nét về cố tổ khai sơn chùa……………..

5.     Dâng Hoa Cúng Dường :

 

Hoa lòng nở rộ khắp nơi nơi

Mưa rắc hoa trời vẫn kém tươi

Đóa hoa đạo lý nguyện dâng cúng

Muôn đời gió nghiệp thối không rơi.

Kính bạch quý Ngài.

Kính thưa quý vị. 

Những đóa hoa màu đỏ, màu của trí tuệ, những đóa hoa vàng, hoa giải thoát và những đóa hoa xanh, biểu trưng cho màu của từ bi sẽ được dâng lên cúng dường Tam Bảo, hiện tiền chư Đại Đức Tăng Ni.

Giờ đây, để thể hiện tấm lòng tôn kính đối với chư Tôn Đức, và tinh thần hiếu khách của người Phật Tử. Trong ngày tam lễ quý kỵ, tấn phong tân trụ trì, dâng pháp y cúng dường xin phép quý Ngài cho chúng con dâng lên những lẵng hoa tươi thắm để cúng dường. Phần dâng hoa cúng dường chư Tôn Đức và chào mừng quý vị quan khách của ……… xin được phép bắt đầu.

Xin quý cho chàng pháo tay chúc mừng phần dâng hoa

(hát bài dâng hoa)

LỄ TẤN PHONG TÂN TRỤ TRÌ

Kính bạch chư Tôn Đức.

Chùa là nơi phật tử tấn tu trao dồi giới hạnh

Tăng là người thay thế tôn chuyển hóa đạo mầu.

Do vậy hôm nay nhân ngày lễ quý kỵ tổ khai sơn được sự cho phép của giáo hội phật giáo và ban tôn giáo tỉnh Trà Vinh cho phép chúng con tổ chức lễ tấn phong tân trụ trì……………………………. Để hướng dẫn cho hàng phật tử trao dồi giới hạnh..

6. Đọc Quyết định của BTS thành hội phật giáo về về việc bổ nhiệm trụ trì mới và Trao quyết định cho tân trụ trì.

Chúng con cung thỉnh ủy viên BTS tỉnh hội phật giáo TV, chánh ban đại diện phật giáo huyện cầu kè…………………………….đọc quyết định của BTS thành hội phật giáo về việt bổ nhiệm trụ trì mới và trao quyết định cho tân trụ trì.

7. Lời phát nguyện của tân trụ trì.

Chúng con cung thỉnh ĐĐ tân trụ trì …………………dâng lên lời phát nguyện.

 

8. Phát biểu của chính quyền.

Chúng tôi kính mời ông………………….phát biểu đôi lời

Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cám ơn những lời phát biểu tốt đẹp vừa rồi của Ông ………

9.     Phát biểu của phật tử nhân ngày bổ nhiệm trụ trì (nếu có)

10. Dâng pháp y

Phước này có phước nào hơn

Cà sa dâng cúng chư tôn tăng già

Thiện nam tín nữ hiệp hào

Cùng nhau câu hội bảo tòa dâng y.

11.                   Kính bạch chư tôn đức.

Để có hành trang vào hạ ba tháng an cư, trao dồi giới định tuệ, do đó hôm này nhân ngày lễ quý lệ HT(TT) khai sơn và tấn phong tân trụ trì chúng con xin dâng pháp y cúng dường lên quý ngài làm hành trang vào hạ.

Trân trọng kính mời quý Phật tử dâng y và lễ phẩm cúng dường. 

12.                   Chúng con xin giới thiệu phật tử……………………..đại diện cho đạo tràng dâng lên lời tác bạch cúng dường.

13.                   Chúng tôi xin kính mời đoàn dâng pháp y tiến vào lễ đài.

(Tụng bài sám Vu Lan hoặc mở nhạc…)

14.                   Đạo từ của BTS

15.                   Chúng con cung thỉnh HT…………..ban đạo từ.

Chúng con vô cùng xúc  động trước những lời giáo huấn của HT. Chúng con thành tâm ghi nhớ những lời vàng ngọc  ấy và nguyện cố gắng tinh tấn tu học, hoàn thành các công tác Phật sự trong tương lai.

16.                   Tặng quà cho ban tổ chức.

18.                   Cảm Tạ – Hồi Hướng :

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

− Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni.

− Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý và toàn thể quý Phật Tử.

Lễ quý kỵ tổ khai sơn, tấn phong tân trụ trì, dâng pháp y chùa ………  đến  đây  đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn Hòa Thượng, chư  Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Quý Ngài đã thương tưởng chúng con không quãng đường sá xa xôi quang lâm về  đây chứng minh cho buổi lễ. Ân  đức của quý Ngài chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm đời đời tưởng nhớ. Chúng tôi thành thật tri ân đến các cấp chính quyền  đã  đáp lời mời của chúng tôi, về  đây tham dự, sự hiện diện của quý vị  đã thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn giữa đạo pháp và dân tộc. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Chúng tôi cũng xin gởi lời tri ân đến Linh mục …… (nếu có) kính chúc Linh mục …… luôn  được sống an lành trong phúc âm của Thiên Chúa. Sự hiệ diện của linh mục đã thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp giữa các tôn giáo bạn. Chân thành gởi đến toàn thể quý Phật Tử xa gần lời tán dương công đức. Nguyện cầu Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia đình luôn bình an mạnh khỏe, vạn sự được cát tường như ý. Sự hiện của quí vị đã góp phần cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và long trọng. Một lần nữa thay lời ban tổ chức tri ân chư tôn đức, các cấp chính quyền và toàn thể quý phật tử lới chúc tốt đẹp nhất. Và trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, mặc dù ban tổ chức đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những  điều sai sót trong việc cung nghinh chư Tôn Đức và đón tiếp phục vụ quý vị. Ngưỡng mong chư Tôn Đức và quý vị niệm tình hoan hỉ cho.  Giờ  đây,  Lễ quý kỵ tổ khai sơn, tấn phong tân trụ trì, dâng pháp y chùa ………  đã thành tựu trong niềm hoan hỉ, cung thỉnh quý Ngài, kính mời toàn thể quý vị đồng khởi thân hồi hướng.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

(Sau khi hồi hướng xong MC tiếp)

Ban chung cổ Cử chuông trống Bát Nhã. Cung thỉnh Chư Tôn  Đức hoan hỉ quang lâm về …… nghỉ giải lao.(ban thị giả đêm nước)

 Kính mời quý quan khách cùng tiến về ……… để dùng bữa cơm chay thân mật với Bổn Tự chúng tôi trong ngày lễ hôm nay. Và trân trọng kính mời quý Phật Tử cùng ở lại và tiến vào …… để cùng thọ trai ……

 

Mỗi người mỗi nước mỗi non

Bước vào của đạo như con một nhà

Quý phật tử nào có thể phụ giúp cho bổn tự hoàn thành tốt đẹp hơn

(trai đường dọn xong mc tiếp)

Trai đường của chúng con đã ổn định chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức hậu phục chỉnh tề quan lâm nơi trai đường.

Trên bàn cm chúng con cung thỉnh ht……..đệ nhất cm

Duy na duyệt chúng

(Bên trái bện phải) chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ninh lưỡng ban đồng an tọa.

(mở nhạc Phật giáo…).