Post: : Admin

Xin giới thiệu chùm ảnh Tứ Đại Thiên Vương được vẽ tôn trí nhiều kiểu dáng và sắc màu khác nhau.Xem thêm:

>>'Tứ đại Thiên vương' trong đạo Phật là những ai?


Bốn vị này là "Tứ đại Thiên vương" mà dân gian thường gọi là 'Tứ đại Kim cương". Điện Thiên vương chính là ban Cảnh vệ bảo vệ chùa. Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà. Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là "Hộ thế Thiên tôn".


Chùm ảnh Tứ Đại Thiên Vương:

Tứ Đại Thiên Vương

Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng.
Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc.
Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều).
Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới, gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương được vẽ bằng bút chì.

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương được tạc bằng gỗ quý

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương được tạc bằng nhựa composite

Tứ Đại Thiên Vương được tạc bằng nhựa composite

Tứ Đại Thiên Vương được tạc bằng nhựa composite

Tứ Đại Thiên Vương được tạc bằng nhựa composite

Tứ Đại Thiên Vương được tạc bằng gốm sứ

Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng.
Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc.

Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều).
Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới, gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).


Hào Hoa