Post: : Admin

Sáng nay ngày 02/03/2018 nhằm ngày 15/01/Mậu Tuất. Tịnh xá Lộc Uyển tổ chức cúng rằm tháng giêng.Theo lời dạy của Hòa Thượng Thích Giác Tuấn Trị sự trưởng Giáo đoàn 6, Thượng tọa Thích Giác Nhuận trị sự phó giáo đoàn 6 cùng Chư Tôn Đức Tăng tịnh xá Lộc Uyển đã tổ chức lễ cúng rằm tháng giêng cầu an cho Phật tử gần xa, cũng trong ngày này Thượng tọa Giác Nhuận đã truyền trao 5 giới quy y cho hơn 70 Phật tử. 

Buổi sáng Chư Tôn Đức Tăng đã hướng dẫn Phật tử tụng kinh Dược Sư cầu an

Các em học sinh, sinh viên lớp học cô Song Thi đã tranh thủ thời gian vào công quả, hành đường với ban nhà trù lo hơn 1.500 suất cơm và canh chua cho quý Phật tử đến chùa lễ Phật

Quầy nước phục vụ cho Phật tử về lễ Phật


Diệu Anh