Post: : Admin

Chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Chùa có trường Việt ngữ Đức Viên hoạt động vào ngày chủ nhật hàng tuần. Trường có 70 giáo viên và 500 học sinh (13 lớp sáng và 13 lớp chiều).>>Mỹ: Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên San Jose

Chùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, Mỹ

Các em được chia thành 15 nhóm, có 30 Sư cô và 20 anh chị phụ trách.

Chùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, Mỹ

Hàng năm, chùa tổ chức hai khóa tu thiếu nhi mùa hè và mùa đông. Khóa tu thiếu nhi mùa hè năm nay được chùa tổ chức từ ngày 05 tháng 7 đến ngày 08 tháng 7 với 325 thiếu nhi tham dự. Ban Tổ chức khóa tu gồm quý Ni sư: Đàm Nhật, Đức Hòa, Thiền Quang cùng toàn thể Ni chúng chùa Đức Viên.

Chùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, Mỹ

Chùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, Mỹ

Chùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, MỹChùm ảnh Khóa tu thiếu nhi mùa hè 2016 Chùa Đức Viên, San Jose, Mỹ


Võ Văn Tường