Post: : Admin

Hôm nay, ngày 6/11/ Đinh Dậu là ngày thứ ba của khóa tu truyền thống hệ phái Khất sĩ. Chùm ảnh đẹp trong ngày của khóa tu.
Thời khóa tu của khóa tu như sau:

BUỔI SÁNG

03.30                  :        Thức chúng

04.00 – 04.30     :        Thiền hành

04.30 – 05.30     :        Thiền toạ

05.30 – 06.00     :        Chấp tác / vệ sinh

06.15 – 07.00     :        Điểm tâm

07.30 – 08.10     :        Thiền tọa

08.10 – 08.30     :        Thiền hành09.00 – 10.00     :        Học Pháp

10.30 – 12.00     :        Khất thực – Thọ traiHòa thượng Giác Ngộ giảng chủ đề Pháp môn thiền định – Như Lai thanh tịnh thiền. Ngài nhấn mạnh, tu thiền là con đường giác ngộ giải thoát, hành giả chúng ta không mãi mê làm phước mà quên tu tập giải thoát.

Vì: “Có thì có tựa mảy may

Không thì cả vũ trụ đều không”.

Tất cả sự vật đều an trú trong cái có và không, cũng như Đức Tổ sư có dạy rằng: Giáo pháp Ngài đã truyền tất cả nhưng không truyền gì cả, không truyền gì cả nhưng truyền tất cả.BUỔI CHIỀU

01.30                 :        Thức chúng

02.00 – 03.00     :        Học Pháp

03.30 – 04.00     :        Thiền hành

04.00 – 05.00     :        Thiền tọa

05.00 – 06.00     :        Vệ sinh

BUỔI TỐI

06.00 – 07.00     :        Thiền tọa

07.00 – 07.30     :        Thiền hành

08.00 – 09.00     :        Sám hối

10.00                 :        Chỉ tịnhDiệu Anh