Post: : Admin

Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết sanh năm 1890 tại tỉnh Thừa Thiên, xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân (TP.Huế) và thọ Cụ túc giới năm 1910.Năm 1947, Ngài thụ phong chức vị Tùng Lâm Pháp chủ Trung Việt.
Năm 1949 (Kỷ Sửu), Ngài làm đàn đầu Hoà thượng cho đại giới đàn Báo Quốc và năm 1950 thì được suy tôn chức vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam.
Năm 1951, Ngài ra Bắc chủ toạ Đại hội Giáo hội Tăng già toàn quốc tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Năm 1952, Ngài trở vào Nam chủ toạ lễ truy phong Pháp chủ Phật giáo Nam Việt tại chùa Ấn Quang.
Năm 1955 Ngài tham dự đại hội Phật giáo Thế giới tại Tích Lan và chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ. 

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Năm 1932, Hội An Nam Phật học cung thỉnh Ban Chứng minh đại Đạo sư cho Hội An Nam Phật học tại Huế có Đại lão Hoà thượng Tịnh Hạnh, Hoà thượng Tịnh Khiết, Hoà thượng Thập Tháp, Hoà thượng Giác Tiên, Hoà thượng Giác Nhiên và bác sĩ Lê Đình Thám.

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết được cung đón vào Sài Gòn để chỉ đạo cuộc vận động 1963.  

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền


Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiềnChùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Đại lão HT.Thích Tịnh Khiết trước phương trượng ở chùa Tường Vân- Huế

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Năm 1964, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Tăng thống GHPGVNTN, khi đó ngài 74 tuổi.

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Năm Kỷ Hợi (1959) Đại hội kỳ III của Tổng Hội Phật giáo Việt Nam họp tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn, toàn thể Hội nghị đã cung thỉnh Hòa thượng đảm nhận ngôi vị Hội chủ.

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Hòa thượng bút ký Hán nôm

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Hòa thượng Thích Minh Châu nguyên viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh hầu chuyện với Hòa thượng Bổn sư Đức Tăng thống trưởng lão Thích Tịnh Khiết nhân Ngài đến chứng minh lễ đặt đá đầu tiên xây dựng viện Đại học Vạn Hạnh năm 1964.

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Hàng ngàn người đã nhận ân giáo dưỡng, đặc biệt là sự khuyến tấn tu học, nhiệt tâm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc nơi ngài, nhiều đệ tử của Đại lão Hoà thượng đã phần nào noi gương ngài có những đóng góp cho Phật giáo, trong đó phải kể đến HT.Thích Minh Châu, HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Chơn Hương…

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiềnChùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiềnChùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Hòa thượng đã an tường xả bỏ báo thân vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 hạ lạp. Tháp của ngài an trú tại tổ đình Tường Vân, hiệu là Thanh Trai. (P.Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Chùm ảnh HT.Thích Tịnh Khiết lúc sanh tiền

Bảo tháp của Ngài được tôn trí tại khuôn viên tháp chùa Tường Vân - Huế.


Kim Tiền - Phật học đời sống