Post: : Admin

Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chùm ảnh về Hòa thượng Thích Thanh Từ, một bậc chân tu đạo cao đức trọng của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi mượn bài thơ: Cuộc đời qua mắt tôi & bài Mộng của Hòa thượng để bình cho hình ảnh.Khổ vui trong giấc mộng


Biết được mộng

Ghi lời mộng

cười vỡ mộng

Tỉnh cơn mộng   

Nhắn khách mộng

Lành dữ bóng chim bay

Tháng ngày cái chớp mắt

Chung cuộc cơn gió thoảng

Thương ghét hạt sương mai

Thành công khối nước đá


Còn mất nước trăng lay

Nhục vinh bong bóng nước

Thất bại chùm bọt tan

Chiếc thân tứ đại khói

Sinh hoạt thế gian mây


Hạo Nhiên