Post: : Admin

Chùm ảnh đêm giao thừa và ngày đầu xuân của các chùa.Trước thời khắc giao thừa Thầy Chúc Tấn trụ trì chùa Phước Quang - Đak Nông treo thêm lộc cho Phật tử về xin lộc

Thời khắc giao thừa các chùa đều nghẹt cứng người đi lễ Phật cầu bình an cho cả năm

Chùm ảnh Phật tử đầu năm đi chùa cầu cho gia sự bình an, làm ăn thuận buồm xuôi gió


Diệu Anh