Post: : Admin

Đại lão Hoà thượng Thích Tắc An-Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS GHPGVN liên quận 2, 9, Thủ Đức, Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán tông, Viện chủ chùa Thiền Tôn 2, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCMDo niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ, 23-10-2017 (nhằm 4-9-Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2, số 264 đường 30, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM. Trụ thế : 91 năm; Hạ lạp : 71 năm. 


Phật học đời sống online xin giới thiệu chùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiền:

Chùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiềnChùm ảnh Đại lão HT Thích Tắc An lúc sinh tiền


Thái Bình