Post: : Admin

Phật học đời sống online, giới thiệu đến quý bạn đọc chùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiền, cuộc đời ngài cống hiến cho đạo pháp, bậc danh tăng Việt Nam.Chùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiền

Cố HT Thích Hành Trụ thế danh là Lê A pháp danh là Thị An pháp tự Hành Trụ, pháp hiệu Phước Bình thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42. siinh năm Giáp Thìn 1904  trong một gia đình trung nông tại làng Phương Lưu huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ Lê Uyển thân mẫu là bà Nguyển Thị Sử. Ông bà có 3 người con, cả ba người con trai đều xuất gia đầu Phật.

Chùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiền
Cố HT Thích Hành Trụ xuất gia năm 12 truổi ở chùa làng, đến năm 19 tuổi được Hòa Thượng Giải Tường chùa Phước Sơn thế độ làm đệ tử và tu học tại đây. Năm 22 tuổi Ngài thọ tam đàn cụ túc giới và giữ chức thư ký trong chùa. Vào ngày 29 tháng 10 năm Giáp Tý (1984) huyễn thân Ngài nhẹ nhàng chuyển hóa. HT Thích Hành Trụ trụ thế 81 năm, được 59 hạ lạp.

Chùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiềnChùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiềnChùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiềnChùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiềnChùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiềnChùm ảnh cố HT Thích Hành Trụ lúc sanh tiền
Những tác phẩm dịch của cố HT Thích Hành Trụ:

Sa Di Luật Giải

Quy Sơn Cảnh Sách.

Tứ Phần Giới Bổn Như Thích.
Phạm Võng Bồ Tát Giới.
A Di Đà Sớ Sao.
Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên.
Kinh Hiền Nhân.
Kinh Trừ Khủng Tai Hoạn.
Tỳ Kheo Giới Kinh.
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn.
Long Thơ Tịnh Độ.
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư.
Nghi Thức Lễ Phật.

Sự Tích Phật Giáng Thế.


Nguyễn Vy


Quý vị cần file ảnh kích thước lớn để in ấn liện hệ hotline: 0122.771.9559